NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Canay'dı Türsüldettik

Canay'dı Türsüldettik

Tarih 12 Kasım 2009, 11:14 Editör Necdet ÖZEN

Canay'dı Türsüldettik

 
Cazdan kalgan azakay cıllı künlerden birevi edi. Kün tuvup kusluk vaktı bolganda astına canı şalbarın kiygen, basına da maramasın capkan elli caslarında bir bike, canasasındakı azbardın kalavındın kapıday aşılgan carık cerinden kirip, ayat kapısı aşık üydün bosagasına tigilip işkerge:
 
- Kusluk vaktı boldu, kış catağına erte baslagansınız, bu vakıtkaşek catasınız mı dep özündün kişkene kıskayaklı karındası Zülpiye’ge bakırdı. İşkerden:
 
- Kelsene tatam, menim turganım köp boldu ya Azamat’tın coluna karayman. O kelsin de colga şıgarmız, işkerge kir dedi. Mesindin üstüne kiygen lastiğin şıgarıp karındasındın üyüne kirdi, Peyme bike. İşkerde taga oturmayburun azbardın porta kapısı aşılıp karındasındın ulu Azamat’tın at arabasın aydap kelgenin kördü. Eki karındas terezeden tısyak karadılar. Onaltı caslarında canı cetme Azamat da onlardı körüp:
 
-Men atlardı cemledim, suvgarıp akeldim. Keş kalmay ketiyik barayık, avulumuz erek bolganga akşamga cuvuk, anca bararmız degenimen, Peyme bike özündün üyüne ketip kiyiyiklerin bir bokşaga tüyüp, iynine de şalın cabınıp keldi. Zülpiye de bokşasıman kelip işine tokmaktas tobanı cayılgan arabaga eki minder cerlesirdi. Eki karındas at arabasına minip oturdular. Arabadı aydayık bolgan cas da cerlesip, telbiglerdi koluna alganda, Peyme bikedin üyünden şaşları agargan altmış caslarında bir kart şıgıp araba cönemiyburun kaslarına kelip:
 
-Börsöyün'ge köp selam aytınız, avurmasam men de sizmen barabar keliredim ama kışka kiryatırmız, avalar endiği bu kündekindiy cıllı bolmaz, tonguzurman dep korkaman, savlukman barınız dep cönegen araba porta kapıdan şıkkanda, artlarından kapıdı cabıp, kişkene kapıdan colga şıgıp arabadakılarga karap kaldı. Eki karındas colda aralarında anlatıp üş avuldun işinden geştiler. Börsöyün'dün avuluna kelmiyburun deveci bayırına kelgende avulları köründü:
 
-Biyerde arabadı toktat balam dedi, Peyme bike karındasındın balasına. Avulumuzdu coğardan körüyük birazda. Köpten köp kelmegen edik avulumuzga. Biz eki karındas biyerlemiz. Erekteki atandın avuluna kelin bolup ketkenimiz kayda kaldı. Avulda Mürsel şokamızdın balası Börsöyün’den başka tuvganımız kalmaganga bek katnasamadık, Biz üy bolup ketkenson aldında atamız, akırında anamız anyaka köştü. Bala şaga cetsin dep ograşyatkanda siz cettiniz ama biz de biraz kartayıp kaldık dedi. Biraz taga karadılar avullarına. Ondan son cas ciğit arabadı aydadı avuldun işine kirdiler.
 
Akzademen Börsöyün akşamga tuvra bolganga, koylarındın otlukların azbardın ortasına tartıp, kırdan keliyik koylardı cemlemek üşün otluklarga toban tolturup, üstüne de arpa sebipyatır ediler. Bir araba tıkırtısı tuyup basın köterip karadı Börsöyün. Arabadın tıkırtısı kesilgenge bizge kelgen bar dep tüsündü. Porta kapıga tuvra cönedi. Eki kanatlı kapıdın kasındakı kişkene kapıdı aşıp azbardan tısyaka karadı. Kapıdın aldında eki at cegivli bir araba, işinde de eki bike körüp tanırman bıgay dep karadı. Köpten köp erekten konak kelmegenge kim ekenlerin aldında şıgaramadı.
 
-Kartaydın mı Börsöyün, közlerin cavlamay mı, bizdi tanımadın besbelli dep Peyme bike bakırganıman, sesinden tanıp arabaga taman cuvurdu. Bu seslerdi tuyup Akzade de porta kapıdı aştı. Arabadı azbarga aldılar. Akzade onlardı özündün toyunda cas kenşek ekende körgenedi. Kim degendiy etip akayına karadı.
 
-Mırzakay şokamdın kızları, onlardan başka tuvganım yok. Ne aruv ettiniz dep kolların öbüp üyge aldılar. Üyge kirgenson kızları Seriye, Nöriye, Öriye de kelip kolların öptüler eki bikedin. Akşam ötmeklerin cediler. Kencebatır’dın tuvganın esitkenidiler ya körmegenge eki bike kuşaklarına alıp turmay onu süydüler. Cürmiy mi taga dedi Zülpiye Akzade’ge aylanıp:
 
-On aylık anca boldu totam dedi Akzade. Casın karşılap cürer diymen. Kızlarımdın üşevi de casın tolturganson cürdüler ama bu bek canay birkaş kündür tay tay turup basladı, belki de cürer dedi.
 
-Tokta kelin men onu bir türsüldetiyim de belki cürer dep Canay’dı kuşağına alıp, sol koluman kökreğinden tutup ayakka tigiltti. Mıtmay esinde kalganday etip, Sarayıvdı bılay ayttı:
 
SALLAN SALLAN SARAYIM
MAY BERİYİM KARAYIM
AYUVDU TAVDAN TUTKANLAR
MOYNUNA ZINCIR TAKKANLAR
BALABAN AYUV BATIR AYUV
OT BASINDA CATIR AYUV
TÜRS AYUV, TÜRS, TÜRS
 
Dep aytıp ong kolumanda Kencebatır’dı eki yaka sallap kötüne şamar urdu. Bunlardı sesmen dürkü aytkanday etip birkaş depa aytkanıman, Börsöyün'dün kızlarındın beg oşlarına ketti. Üş kızdın üşevi de Canay’dı ortalarına alıp kolların şaplatıp dürküdüy etip aytkansaytın, Canay’dın özü tay tay tigilip eki yakka tigilgen cerinde sallanabasladı. Ötmekten sora Azamat’tı alıp kavege şıkkan Börsöyün, keşe kaytıp kelgende üş kızı da atalarına, Canay’dın kaytip türsüldegenin külüp ayttılar. Keşe uyklagan üşün Canay’dı turguzmadılar ama ertengi kün erte ötmeği cegen sora Zülpiye’men Peyme bike ekevi KARAYUV’du sesmen aytkanediler. Canay’dın özü turup basladı sallanmağa. Börsöyün buga bek süyünüp:
 
-Totam ne aruv ettiniz kelip, sizdi sağıngan edik. Kencebatır’dı türsüldetmekte atamdan yakka tuvganlarım bolgan sizlerge kısmet boldu. Erekte bolganga bek katnasmaymız ama bu kelgeninizdi, türsüldetkeninizdi öz aramızda aytıp sizdi anarmız dedi. Mırzakay’dın eki kıskayaklısıman bir ul torunun cibermiy bir apta konak ettiler. Ekevindin avuldakı akranları kündüzleri koşkeldige kelip Akzade’din üyünde cıyılsıp evelkilerden neden aytıp anlatıp bir ondular.
 
Avalar suvumağa basladı, kar ne cavavıysa bıyakta kalırmız endiği ketiyik dep kelgenlerindiy arabaga minip savluk amanlık tilep colga şıktılar. Börsöyün de bikesimen onlardı ozgardı. Avullarına barganda onlardı ozgargan Meynali kart şıktı gene karşılap, akşam bolganda Peyme bikedin üyüne cıyılstılar. Peymettay’dın akayı Meynali:
 
-Ketip keldiniz, körüstünüz, bilgenler tuvganlar kaytediler degende, Peymettay:
 
-Tutas körgenlerimdi aytarman ama en köp kuvanganıp Börsöyün’dün üş kızındason bir ulu bolgan, on aylık gadar. Atında Kencebatır dep ataganlar ya özleri de avuldakılarda oga CANAY dep aytadılar. On aylık bala bir türsüldetiyik de birkaş ay sora cürer dep tüsünüp Karayuv’du aytkan edik. Ondan son özü ayakka tigilip sallanaberdi. Biyaka cöniyik künde birkaş adım atıp baslagan edi. Em ketip avulumuzdu, akranlarımızdı, tuvganımızdı kördük. Bu arada Canay’dı da türsüldettik dedi.
 
NOT : Büyük harflerle yazdığım türsüldetmede makamla söylenen Karayuv (Sarayuv) şiiri anonim olup, tüm Nogay avullarında bu günde söylene gelmektedir. Sözün kısası; kendi yazmam değildir.
 

Bu haber 1200 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ertengıler

Bavursak

Bavursak Bavursak

Toy Sogum

Toy Sogum Toy Sogum

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi