NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Omba (Saka)

Omba (Saka)

Tarih 11 Ağustos 2010, 01:07 Editör Necdet ÖZEN

Omba (Saka)

 
Kurban bayramı cuvuklamayburun sayadın bir kuvuzuna anavbir koşkarlardan birevsin ayırıp taslaganların kördü Canay. Bunu nüşün ayırıp taslaganlar dep tüsündü özözüne. Koşkardın aldındağı otlukta biraz tobanman, üstüne kuyulsun dep atasındın salgan arpasına karadı. Bu koşkar maraz boldu mu naşşiy dep tobandın üstüne arpadı kuyganıman koşkardın camrap cegenin körüp maraz bolmaganın oyladı. Arandan tısyaka şıgıp askanada ötmek aşıtıpyatkan anası Akzade’ge:
 
-Anay sayada koşkardın birevi mıtılıp kalgan, koylarman barabar ketmegen, azakay cem bedrim karnın toyguzdum, endiği şeşmege aketiyimde suvgarayım degende:
 
-Mıtılıp kalmadı balam, onu atan üyerde tasladı, beslep asrap, kurban etip soyayıkmız müyüzlerine kelgendiy etip cip bayla, kolunman cetip aketip şeşmeden suvgar. Cip baylamasan kaşar balam dedi. Canay da anasındın aytkanınday etip koşkardı suvga aketip şeşmedin oluğundan suv işirip akeldi. Bu oga bek zavk bergenge, erten ötmeğin cegen son kurbanlık koşkardı aldında cemlep, sora da suvun işiretagan boldu. Akırında kurban bayramı keldi. Atası Börsöyünmen ekevi köydün camisine kettiler, namazdanson üyerdekilermen bayramlasıp mezarlıkka barıp atasıman köylüleri duva ettiler. Tutas kalktay üylerine kayttılar, atası sayadan koşkardı şıgardı, ayvandın közün bir şevremen bayladı. Akzademen üş kızı da üyerge keldi. Koşkardın üş ayağın baylaganson atası duva etip:
 
-Akzade; kurbandı sesin üşün soyaman, maga rızalık beresin mi dedi. Bikesi de berdim degendiy etip basın sallaganson Kuday’ım kabul etsin dep koşkardı soydu. Terisin sıdırganson arandın suvluguna ayagından cipmen ilip satırman parşaladı. Parşalangan etlerdi Akzademen kızları sinilerge salıp askanaga tasıdılar. Ayvandın arka ayaklarındın buvum cerinden eki süyek şıktı. Atasındın yasaganlarındın tutasına karapturgan Canay:
 
-Bu süyekler ne boladı atam degende, Börsöyün:
 
-Bunlarman aşık oyunu oynaladı, anan kazanda kaynatsın, etlerinden sıdırılsın da sen de köydün işine şıgıp aşık oyunu oynarsın ama eki süyekmen aşık oynalmaz, süyeklerin köbüygende oynarsın. Senden üyken ballarga karap üyrenirsin dedi. Bayramdın ekinşi künü köydün orta cerinde üymelesken özünden üyken balalardı körüp kaslarına Akbalayman ekevi bardılar. Balalardın tögerek bir çızgı çızıp ortasına aşıklardı tizip, kollarına birer aşık alıp bu tizilgen aşıklardı tögerek çızgıdın tısına şıgarmak üşün kollarındakı aşıkman vuramız dep oynaganların kördü. Üyerde oynagan üyken balalardan Nurmambet’ke barıp:
 
-Menim eki aşık süyegim bar, men de oynayım mı degende, Nurmambet külüp:
 
-Eki süyekmen oyunga kirsen seni emen üyterler, süyeklerindi köbüytkenson kelirsin, kaytip oynalganın men saga üyretirmen dedi. Akşam üylerine barıp atasıman anasına maga süyek satıp alsanız menim de köp süyeklerim bolsa diymen dedi.
 
-Paraman aşık süyegi satmazlar ay balam, men akranlarım bikelerge aytayımda balalarından alıp berseler akelirmen de Akzade. Künler geşti, kışta pitkenge bolayık bir kırlı aşık süyegi tabalmadı Akzade. Canay anasındın tabalmaganın körüp mıgaymadı. Cuvuk köyden bolup koy, tana, sıyır soyup özündün köyündenson Canay alardın köyüne arabadın işine appaşık bezlerge salıp akelip et saktan etçi Şorakay keldi esine. O kün Akbalayman barabar Şorakay’dın at arabasıman kelgenin körüp köydün ortasında et satkanın kördüler. Arabadın kasına barıp soyup parşalangan koydun arka ayakbetin satılmaganın körüp:
 
-Koydun arka sanların satılmagan, buvunundan sındırıp bizge aşık etip bersene akam dedi Canay. Özündün balası bolmay balalardı bek süygen üşün arabada satılmay kalgan eki koydun arka ayaklarındakı süyeklerdi ekevine sıdırp berdi etçi Şorakay. Ekev baredi, dörtev süyeğim boldu dep süyündü Canay ama Akbalay’dın eki süyegi bolganga adanasın calgız taslamadı. Şorakay da olardın köyünde etlerdi satamaganga anavbir köyge tuvra arabasın aydadı.
 
-Akşam kas kararmay kaytayık bolsan biz de kelip saga yardım etiyik dediler. Etçi Şorakay da olardı arabaga aldı. Cuvuk köyge barganson.
 
-Etçi keldiii, canı soyulgan aruv koşkar eti baaar dep bakırdı Canay. O köydün orta cerinde arabadı toktattılar. Satılmay kalgan etlerdin tutası satıldı. Koylardın sanından aşık süyeklerin şıgarıp eki balaga yene ölestirdi. Şorakayman barabar kas kararmay köylerine kayttılar. Ondan sonku künlerde bu balalar bolganda etlerdin şalt satılıp pitkenin körgen etçi Şorakay, soygan ayvanlardın aşık süyeklerin akelip ekevine berdi.. Köp süyekleri bolgan Canayman Akbalay; Nurmambetke:
 
-Bizim aşık süyeklerimiz köbüydü, kaytip oynalganın bizge üyret dep calbardılar. O da Emurla’dı alıp Canay alardın üylerindin adlına kelip Emurlaman oynaganday etip onlarga em oynap em bılay aytıp körsetti. Aşıklardan koşkardın ayaklarından şıgarılganlardan birevindin ŞİK cağından işin oyup kurşun tögüp (KORGAY) yasarmız. Bu baş aşık bolur, oga da (OMBA) SAKA dep aytarmız dep, taptalıp, takırşak bolgan cerge tögerek çızgı çızdılar. Kaslarında akelgen aşık süyeklerinden dörtevi de üşertane berip çızgıdın orta cerine kazak turgan yagı cogarga kelgendiy etip tizdiler. Sora da Nurmambet tögerek çızgıdın az eregine bir çızgı taga çızıp sol ayakman çızgıga basıp, özündün Omba dep işin tesip kurşun tögülgen aşıktı parmaklarındın arasına alıp cerge taman kolların sallap tizivli aşıklarga tuvra ızlı ciberdi. Omba degen aşık süyegi sıraman tızıvli süyeklergede tiyip kimilerin cıktı, işlerinden birevi tögerek çızgıdın tısına şıktı. Cuvurup barıp bu çızgıdın tısına şıkkan süyek meniki boldu dep aldı. Sora da Emurla aynısın yasadı. Canayman Akbalay olarga karap aşık oyunun kaytip oynalganın üyrendiler.
 
-Bir de dedi Nurmambet; üyde kış künlerinde aşık oynalır. Mına süyekti catkızganday etip karasan, işi oyuk yagına (Şik), onun ters yagına (tük), turguzganday etip salganda işi azakay oyuk yagına (Kazak-tav), azakay tüz yagınada (Ayzan) dermiz. Bulardan ombadan başkaların avuşumuzga alıp şalkalap cerge şaşkanda kazak kelgen kalır, anavbirevlerin de oynagan kisi alır. Bılay etip kim cenilse süyekler oga geşer. Bulardı kış kelgende sizge oynap üyretirmiz dep eki üyken bala kayttı. Canayman Akbalay kurban etip soyulgan koşkardın süyeklerin alıp avulda kimi bikelerge duva etip kurşun tökken Zakuvre kurtgaga bardılar.. Onun akayı Apsamet kartka:
 
-Apsamet atam, bizim mına süyeklerimizge kurşun töksene dedi Canay. Apsamet akayda ambardan bir bız alıp akeldi aldında süyektin şik yagın azakay tesip bikesindin tökmek üşün tabıldırgan kurşunun otta iritip eki süyekke töktü. Kurşun katkanıman süyeklerdi ekevine berdi.
 
Ondanson Canayman Akbalay tutas künlerde avuldun ortasında akranlarıman Aşık oynadılar. Canay’dın aşıkları bir ara köbüydü. Akzade bike oga kişkene bir torba tigip avuzun büzgülep işinden cip geşirip berdi. Canay da aşıkların bu torbaga tolturup oynar boldu. Künlerden bir kün yene akşam kırdan kelgen Börsöyün akay aşıkman tolu bolgan torbada aşıklardın azayganın körüp:
 
-Aşıklarındı üyttürgensin torbada birşiy kalmagan dep balasın süydü. Birkaş kün sora yene torbadın aşıkman tolganın kördü:
 
-Senin torban bir toladı ama karaymanda yene boşaladı kaytip cıyasın bu gadar aşıkta a balam degende Canay atasına torbadın işinden bir süyek şıgarıp:
 
-Mınavı asrap kurban etip soygan koşkardın süyegi. Oga kurşun töktürüp OMBA (SAKA) yasadım. Üytüp cıygan süyeklerimdin tutasın üyttürsem de bu ombaman gene üytüp süyeklerdi köbüytemen atam. Koşkarımızdın ombalık süyegi maga kutlu keldi dedi.
 
Yine köyüm Rıpkıye’de küçüklüğümde oynadığımız AŞIK oyunundan aklımda kalanları Canay’ımızı esas alarak hikaye şeklinde yazmaya çalıştım. Aşık oyununun daha değişik oynanma şekilleri olduğunu tahmin ediyorum. Bilen Nogay kardeşlerimiz varsa yazıp bizleri aydınlatırlarsa sevinirim. Tutasınız sav bolup savlukman kalınız. 24 Temmuz 2010 – 07:24
 
Necdet ÖZEN Aktepe (Rıpkıye) Alpu - ESKİŞEHİR
 

Bu haber 1356 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ertengıler

Bavursak

Bavursak Bavursak

Toy Sogum

Toy Sogum Toy Sogum

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi