NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Beyliktin Tayı

Beyliktin Tayı

Tarih 14 Kasım 2010, 00:01 Editör Necdet ÖZEN

Beyliktin Tayı

 
Tanga cuvuk töseginden turdu Börsöyün. Terezedin perdesin aralap karadı, tan aktandır dep öteberisin kiyip şıktı tısyaka. Küntuvarga karadı, Tospa bayırındın töbesi belli belirsiz ağarıpyatır ya tanatar endiği dep söylendi özözüne. Azbarındın bir kuvusundagı aranga taman cönedi, kapıdı aşıp işkerge kirdi. Atlarındın aldındakı otlukka karadı, akşamdan otlukka tolturgan tobanlarındın yarısıman son kalıp tobandın üstüne sepken arpadı cep pitirgenlerin kördü. Kış pitti ya bizim at cemide pitti, bu künde kırga bostan ekmege ketiyikmiz ama bu ayvanlardı kaytip toyguzur ekenmiz dep tüsündü. Beriyik kuru cem kalmaganga atlarga tiymiy arandın tüp betindeki eki sıyırıman eki bızavın şıgardı. Sıyırlardı köydün kenarındakı tuvarcatakka aketip aydap tuvarşıga kostu. Aylanıp kelip azbarda taslagan eki bızavdı da yene bızavşıga kosup üyüne kaytıp kelgenşek bikesi Akzade'din turup askanada erte ötmeğin azirlegenin kördü. Akzade akayındın betine karap onun betirnden tarsıkkanın oylap:
 
-Nege tarsıktın kene birşiyge mi canın sıkıldı, dedi.
 
-Ayvanlardın cemi kalmadı, sıyırlarman bızavlardı tuvarşılarga kotsum ama atlardı kaytiyikmiz dep tüsünemen. Bu kün kıbladakı tarlaga bostan ekmege ketiyikmiz. Kündelikşilerge de tembiyledik ketmesek bolmaz. Bu atlarman tayların kaytip toyguzurekenmiz dep tüsünemen. Kızlar bizmen kırga ketiyikler. Üyde bir Canay kaladı, O da kişkene dedi.
 
-Maga kalsa atlardı birbirevine arkanman tirkep aketip beyliktin kenarındakı Karadere'ge noktalarından kazıkka şaksan, baslarına da Canay'dı taslasan bolur diymen. Üyerde köyden köp kisi bardır. Üyken bolganlarga da aytarsın Canay'ga sak bolurlar, dedi Akzade.
 
-Atlardı arkanman noktalarından baylap şagarman olar otlarda Torutay kolda avuşta turmaydı, onu kayterekenmen tüsünemen, dep aralarında söylesyatkanda askanadın kapısından Canay közlerin uykalap kirip:
 
-Ekevinizdin aytıskanlarınızdı tuydum. Torutaydı baylamasan da bolur, o maga alısık, sızgırsam kasıma keledi, bir yaka ketmez, men atlardı bagarman dep kelip atasındın kasındakı şiltege oturdu.
 
-Aruv aytasın da balam, onu baylamasak deredin anyakbetindeği otlaklarga keter. Üyağı da Beylik'tin. Onun korucuları atman cürediler, oyakka otlamaga geşken ayvanlardı alıp aketip para cezası kesmiy bermiydiler. Orak arman taga bolmaganga paramızda azaldı, bu tar vakıtta birde cereme ödemiyik, dedi Börsöyün.
 
-Amaan birşiy bolmaz, beylik korucuların körgende sızgırıp şakıravıyar Canay, dedi bikesi. Olar bılay söylesyatkanda üyken kızları Seriye'men kündelikşi dör kız da keldi. Oyşaktakı kazanda pisip bolgan Ovmaş şorbasın sıpraga saldı Akzade. Tögereklesip oturup şorbadı iştiler. Kıbladakı bostan cermen atlardın bagılayık ceri aynı yakta bolganga, atlardı arandan şıgarıp moyunlarından arkanman birbirevine tirkedi. Atlardan birevine özü anavbirevsine de Canay mindi. Altı atıman bir de torutaydı aketip Karadere'din köy cağına noktalarından uzun arkanlarman baylap, temir kazıkman ot bolgan cerge şaktı. Torutaydı da baylavsız ciberip özü cayav bostan cerge tuvra ketti. Onlardanburun üyerge atların otlatmaga kelgen köylüleri de bar edi, olarga Canay'ga sak bolunuz dep aytıp amanlık tiledi. Deredin suvu azakay akkanga devlettin şipligi bolgan beylik betke şaguvsuz ayvanlar geşetagan boldular. O yakta otta köp edi. Neden son at bakkanlar cıyılısıp oturyatkanda beylik şipligindin eki korucusundun atlarına minip kegenleri köründü. Üyerde at bakkanlardan Temircan Akay, torutaydın anyak bette otlaganın körüp Canayga:
 
-Mınavlar cuvuklıyatır, şimdi tayındı tutup kaytarırlar cuvur alıp bıyaka akel dedi. Canay'da deredi anyaka geşmiy çınatay parmağın avzına bügerlep tıgıp sızgırganıman, otlapyatkan torutay aldında basın köterip kulakların tikti. Sızgırıktı tanıganday etip Canay'ga karadı, birttaga sızgırganıman şabıp Canay'dın kasına keldi. Onu eki korucu körüp:
 
-Mına tay kimdiki, taydı sızgırkman kaysı bireviniz şakırdınız? dep soradılar. Canay da:
 
-Menim tayım o, kişkeneden bertli men onu sızgırıp şakırırman o da kasıma kelir dedi. Korucular bu közleri cıltıragan kişkene balaga karadılar:
 
-Bu bala bek Canay birşiy ya tayın birttaga bizim meraga geşmesin alıp aketirmiz emde bu kişkene balaga kim at baktıradı bolsa aytınız da bala cibermesin dep tembilem kettiler. Bala bu ya gene oyunga daldı. Torurtaydın anyaka geşkenin körmedi. Korucular başka cerlerdi kıdırıp karap kaytyatkanda gene taydı kördüler, kasına barıp moynuna cipti baylap aketemiz dep ceteklerine alyatkanda Canay onlardı körüp gene sızgırganıman Torutay kulakların tigip koruculardın kolundan kurtulup şabıp Canay'dın kasına keldi. Bu eki korucu taydın kollarından kaşkanına mı yoksa kişkene bir baladın özlerimen seleke etkenine mi ne aşuvlanıp ösesip kelip:
 
-Bu taydın birttaga bıyaka geşkenin körmiyik, alıp aketirmiz, atana da bılay ayt dep kettiler. Akşam kas kararmaga tuvra Börsöyün bostandan kelip atların şeşip balasında alıp köyge kayttı. Canay da oga kündüz bolganlardı ayttı ya atası:
 
-Cer üyken bu kün egip pitiralmadık, yarın yene aketirmiz sen de tayga sak bol, sorakı künde pişen şalıp akeliyikmen, kırga otlatmaga cibermezmiz dep ertengi kün gene aketip tasladı. Canay gene üyerdeki at bakkanlardın aytkanların tınlap lapka dalganda torutaydın beylik merasına geşkenin abaylamay kaldı. Bir de karasa gene eki korucu atlanıp kelip taydı tutkanlar, moynuna arkandı baylap iyerdin artına tirkep alıpketyatırlar. Gene sızgırayık boldu ama at bakkanlardan Temircan akay:
 
-Sızgırma balam, tay kelemen der, olarda cibermiyik bolurlar. Biz ervakıt biyerge at otlatmaga kelemiz, bazı da şobanlar da koylardı akelediler, ayvan bu o yaka kaşadı ama bu eki korucu bek alıp aketmiydiler. Akislenir endigidenson aketagan bolurlar dep Canay'dı caydırdı.
 
Canay sızgırmasa da torutaydın artından karay kaldı. Akşam atası kelip bolganlardı üyrengende birşiy aytmay taydın kapatılgan cerine ketip cezadı kesmiy taydı begengen koruculardan birevi:
 
-Bu ayvan sızgırıkman şakırganda keledi, bek aruv aygır bolur bunu maga sat dedi Börsöyün de:
 
-O menim balamdın tayı, anca onun sızgırıgıman kelir, sizge satsam balam cılar siz bunu taslanızda aketiyim, cezasın da yarın ödermen şimdi param yok dese de korucular bermiy onu kaytarıp ciberdiler. Üstü aşık taktalarman tögeregi aylandırılgan bir cerge özlerindin taylarındın kasına kapadılar. Börsöyün mıgayıp üyge kelip ertengi kün biraz para tabıp alırman dep cattı. Canay'dın buga bek canı tarsıktı. Erten kün tuvganıman özü turdu, torutaydı kulunlagan kökbaytaldı arandan şıgardı. Kökbaytalga minip beylikke ketti. Torutaydın kapatılgan cerine cuvuklaganda attan tüsmiy tayına sızgırganıman torutay kuysuzlanıp şıgayık bolup kapalgan cerinde tıpışınganıman, onun cerin oylap kökbaytaldı oyaka şaptı. Canay da attan tüsmiy takta kapıdı aralaganıman torutay kasına keldi ama onuman barabar şipliktin bir tayı da kelebasladı. Canay bu taydı ne gadar kaytarsa, kuvalasa bir kırlı ketmedi. Onlardın artından kalmay Canay alardın üyüne keldi. Onlardın kelgenin körgen Börsöyün balasına öpkelese de bu taydı da aranga kapadı. Kün köterilip kusluk vaktı bolganda şipliktin korucuları atların şabıp keldiler. Börsöyün'dü körüp:
 
-Kapı aşılıp sizin tay kaşkan ama bizim tayda yok onu karaymız, sizin torutay keldi mi dediler. Olardı körgen Canay aranga tuvra sızgırganıman aldında torutay, artında da şiplikteki korucudun tayı aşık kapıdan cuvuruklap kelip Canay'dın kasında toktadılar. Börsöyün de:
 
-Para azirledim kesinizde cezamdı ödiyim degende Korucu Mambetakay:
 
-Aman Börsöyün, ceza ne tilemiymiz, mına devlettin şipligindin tayın aketip cerine beriyikte dep küldü. Onlar konuşyatkanda Canay şiplik tayındın moynuna cipti kirmev etip baylap bir uşunda korucudun birevine berip:
 
-Menim torutayımdı birttaga tutsanız alıp aketmiyburun maga aytınızda anavbir atlarınızda artımızdan kelmesin akam dep eki korucudun kolun öptü. Onlar da Canay'dın basın sıypap süyüp:
 
-Senin tayına beyliktin merası serbes ne vakıt akelsen bizge kaber ber dep kettiler.
 
Bizim Canay biraz büyüdü ve artık çiftçilikte ailesine yardıma başladı. Biz de onun yetiştiği zamanlardaki köy hayatını, onların yaşantısını ve bazı olayları Canay'ı esas alarak, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tutasınız sav bolup savlukman kalınız. 07.11.2010
 
Necdet ÖZEN
Aktepe (Rıpkıye) Alpu - ESKİŞEHİR
 
 

Bu haber 2395 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ertengıler

Bavursak

Bavursak Bavursak

Toy Sogum

Toy Sogum Toy Sogum

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi