NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Kögerşindın Ciliği

Kögerşindın Ciliği

Tarih 29 Kasım 2010, 22:32 Editör Necdet ÖZEN

Kögerşindın Ciliği

 
Yassı namazın kıldırıp camideki cemat üyüne kaytkanson köydün imamı Zevay akay da camidin kapısın şeklep gene camidin azbarında bolgan mıktardın odasına tuvra cönedi. Namaz pitkenson mıktar odasındın şıragındın cagıvlı bolganından, köydün muktarı Kaybula akaydın odada bolganın anladı. Kapıdı aşıp işkerge kirdi ama takta sandalyege zorman oturdu. Onun arıganın körgen muktar Kaybula:
 
-Kayırdır ocakam üyge kaytmadın da marazlandın mı yoksa? dedi.
 
-Marazlanganım ne yok, kartlık işte endigidenson üydün bir kuvusunda otursam bolayık. Köyde ocada kalmadı, eyetindi cıyıp bir oca tutsanız da men de endiği keşelermen kelmesem diymen dedi.
 
-Aman ocakam onca cıl köyümüzdün ocalığın bir ak almay, para ne tilemiy sevabına yasadın. Şimdi cat yaklardan bir oca tabamız desek, oca akkı bermemiz keregiyik. Bu cıl da ocalıktı yasa da ertengisi cıl birevdi tabarmız, dese de özündün kartayganın, camiden üyge kaytyatkanda keşeleri közlerindin cavlamay colda tumalaganın, endiği yasıyalmayagın ayttı.
 
-Bolur ocakam dedi, Kaybula. Özündün eyetin cıyıp onlarga da Zevay ocadın imamlıktı taslayığın aytıp barabar kengesip köyge bir oca tutmağa anlaştılar. Köy muktar odasındın canasasındagı eki odadı, karap temizlep keliyik ocadın oturayığınday üy yasamak üşün köyde imece yasadılar. Köydün kaklı üykenı balası şagası cıyılıp eki köz üydü bir minsiz tüzelttiler. Canay'day ballar da üydün tısyagı sılanayıkta şamır karıstırgan caslarga kopalarman suv tasıdılar. Üy ongarılyatkanda tısyakka aşılgan tavan arasında kögerşinler yuva yasaganlar. Üyerdeki kartlar kögerşinlerdin kirgen suvluktakı tesikti tıkayık bolsalar da Canay'dan biraz üyken canı cetme Borali'men Aktem tesikti tıkaganday etip gene aşık tasladılar. Bu ekevi kıtımır bolganga üy pitkenson Canay'man Akbalay akşam bularga:
 
-Kögerşinlerdin tesigin nüşün aşık tasladınız degende, Borali:
 
-Tavandın arasında köp kögerşin bar, kıştın künü tutup pisirip cermiz. Sakın muktarga, imamga aytmanız yoksam sizdi töbelermiz dep korkutayık boldular. Olar da aytmazmız dediler. Köyden eki kisi cuvuktakı cerli köylerge ketip Aptıla degen bir oca tabıp akeldiler. Bu oca Nogay bolmasa da köyge tez alıstı ama Nogayşadın tutasın üyrenamay aytılganlardın birazın anlar ama söyliyalmaz edi. Kış bastırıp köylü kış catağına kirgende bu canı cetme Borali'men Aktem kaslarına Abibulla'man Borambay'dı da alıp imamdın üyündün töbesinde tavan arasındakı kögerşinlerdi tutayık bolsalarda suvluktakı kögerşin tesigi kişkene bolganga işine kirip tutamadılar. Kaytip kögerşin tutarmız dep aralarında kengesyatkanda Borali'din esine Canay kelip adanaslarına:
 
-Yav dedi, Börsöyün akaydın balası Canay barya, özü kişkene, bilesiniz atı üstünde Canay. Tesiktende sıyar, diyatkanda anavbir sokaktın kalavındın kuvsundan Canay'man onun akranı Kulmambet'tin kelgenin körüp kaslarına şakırdılar ama olar kelmiyburun Abibula:
 
-Mına Canayga, kögerşinlerdi tuttururmuz. Birevge aytma dep sıkı bersek aytmaz da. Kasındakı bala bek savlemiy, ketip üyünde nesinde aytar, sora da imamga mıktarga yat bolur onu kaytiyikmiz dese de Canay'man barabar Kulmabet de keldi. Onlardın kasına kelgende Canay:
 
-Bizdi şakırdınız, aytınız dedi. Onlar da calgız saga aytarmız deseler, Kulmambet işkilleniyik, Aytsalar bolmayık. Birbirevlerindin betlerine, közlerine karapyatkanda işlerinden Borali:
 
-Mına ocadın oturgan üyündün töbesindeki tavan arasına taslagan tesitken kirip, üyerdeki kögerşinlerdi tutayıkmız ama tesik kişkene bolganga ekevniz kiriyiksiniz dep bir teliz şuvaldı Canay'dın koluna tutusturdu. Tesikke tuvra üydün kalavına cavurnun süykep Canay'dı iynine mingizdi. Ayakka tigilgenimen Canay da tesitken kirip teliz şuvaldın işine tutkan kögerşinlerdi tolturdu. Teliz şuvaldın avzun büzüp tömenge saldı. Borali şuvaldı alganson onun iynine basıp tömenge tüstü. Bu bolganlardı Kulmambet de üyerde bolganga kördü. Canay töbeden tüsüp bolganson ekevi üyge kaytayık bolsalar da Borali'men adanasları olardı cibermiy kögerşin tolu şuvalman barabar işinde birev kalmagan köydün kenarındakı Temiy karttın üyüne akettiler. Üydün kasındakı samanlıktan toban akelip ocakta ot caktılar. Şuvaldın işindeki kögerşinlerdi birer birer şıgarıp soyup tüklerin culkup bir ince şıbıkka tıgıp otta üytüp pisirdiler. Canay'man Kulmambet'ke de berdiler. Onlar da korkup cep bolganson üylerine kayttılar.
 
Canay'man Kulmambet'ke de kimsege aytmanız yoksa sizdi köteklermen, yarın biraz taga ösüp cas bolganda sizdi aramızga kosmazmız dep tembiylediler. Olar bılay etyatkanda zaten akşam avıp yassı bolganedi ama ocakay da kögerşinler tutulyatkanda yassı namazı üşün aptes almaga üyüne kirgende tavandan bir dübürtü tuydu, dübürtü biraz sora pitkenge üyerli bolmadı ama genede korktu. Yassı pitkenson mıktarga tavanda dübürdesken birevler baredi, dep ayttı. Ertengi kün ocadın üyündün suvluguna karasalar, suvluktakı kögerşin tesigindin aşılganın kördüler. Suvlukka basamakman tırmasıp karadılar, kögerşinler azalgan. Muktar Kaybula da üyerge şıgıp kögerşin tutulganın anlap, bunu canı cetme caslardın yasıyıgın tüsündü, korucu Ziydıla akaydı şakırıp:
 
-Köydü bir aylan da boş birkaş üyge kara, ocaklarında ot cagılganmı eken üyrenip kel dedi. Köyde zaten boş bolup kimse kalmagan eki üş üy baredi. Korucu biraz sora kelip Temiy akay'dın üyündün ocağında ot cağılganın, culkulgan kögerşin tüklerindinde ocaktın kasında bolganın ayttı. Kim yasaganeken dep tüsünyatkanda mıktardın azalarından Siydali akay odaga kirip:
 
-Yav mıktar, menim üyge cuvuk Temiy akay'dın üyündün askanasındın şıgaragından akşam duman tütegenin körüp kalavdın artına casırınıp karasam Borali, Aktem, Abibulla, Borambay üyden şıktılar. Kaslarında eki de kişkene bala baredi, birevi Kulmambet edi ama anav birevsi cuvurup ay carıkta kalav kölgesinden ketkenge bek cavlıyalmadım degenimen kimdin kögerşinlerdi tutup cegeni belli boldu. Mıktar da korucu Ziydıla'dı ciberip bu dört canı cetme camsan Kulmambet'ti bir de kişkene bolganga korkmasın dep onun atası Emirbek'ti köydün odasına şakırttı. Şakırtılganlar kelip odadın aldındakı sıralarga oturdular. Muktarman azalar da cıyıldı ama töbedeki suvluktun tesigine bu caslar sıymaz, Kulmambet de zaten savlemiy birşiy, o üyerden kögerşin ne tutamaz bunu kim yasagan dep öz aralarında aytısyatkanda korucu Zıydla da caslardan suvlukka şıkkandın Canay bolganın üyrenip onuda atası Börsöyün'men barabar şakırıp akeldi. Muktarman azalar birttaga bolmasın oca yanlış anlap korkkan, karakolga nege aytmayık ama balabanlar birer apta şeşmeden ocadın üyüne suv tasısınlar. Kişkene eki baladın da atalarına aytayık özleri ballarındın kulakların tartsınlar dep aralarında söylesyatkanda tısyakta ne etiyiklerin bilmegen caslarman balalar beklepyatkanda Kulmambet cılamaga basladı. Biryaktanda em cılap em özözüne:
 
-Erbirşiydi mına kırcımanlarman Canay yasadı men ne kögerşin tuttum, ne tügün culktum ne de pisirdim. Maga bir ciligin bedriler, dep aytmaga basladı. Onun kasında tigilip turgan Canay:
 
-Sus endiği ırbayıp cılayberme kögerşindin cilikten artık ceniliyik başka kayeri bar şu. Dep onu türttü. Odadın kapısına cuvuk oturgan oca bunu tuyup üyerdekilerge:
 
-Yahu bu küçük çocuklardan birisi korktu durmadan ağlıyor, Canay dediğiniz öteki de ona Irbayma, cilik diye bir şeyler söylüyor bu ne demek degende, Odada bolganlardın tutasın sarkıldap küldüler. Muktar Kaybula da:
 
-Küçük çocuklar da Kulmambet bir şey yapmadığını sadece orada bulunduğunu ve yalnız güvercinin but kısmını yediğini söyleyip ağlıyor. Diğeri de bizim Canayımızdır. Sanırım o tavan arasına suluğa çıkıp güvercinleri tutmuş o da sus ağlama bir şey yapmadın güvercinin but kısmını yedin ama güvercinin yenilecek budundan başka neresi var diyor, dep aytkanıman köydün ocası da sarkıldap külüp:
 
-Yahu muktar mınavlar cayillik yasaganlar, karakolga nege aytmayık, zaten suvlukta da bir zarar yok. Maga suv ne de tasımasınlar men özüm zaten suvumdu şeşmeden tasıyman dedi. Bunlardı şakırdılar:
 
-Birttaga kögerşin cemeniz, ocadın üyündün tavanına nesine şıkmanız. İşinizde en köp kabatlı Canay ama onun Kulmambet'ke aytkanın oca tuyup bek begengen onun üştan sizge başka ceza ne bermiymiz dedi, Muktar Kaybula akay. Bunlar da başta muktarman azalardın bir de ocakaydın kolun öbüp üylerine kaytttılar. 22.10.2010
 
Yine bizim Canay'ın maceralarından birisini daha küçük hikaye şeklinde dile getirmeye çalıştık, tutasınız sav bolup savlukman kalınız.
 
Necdet ÖZENAktepe (Rıpkıye) - Alpu - Eskişehir
 

Bu haber 2307 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ertengıler

Bavursak

Bavursak Bavursak

Toy Sogum

Toy Sogum Toy Sogum

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi