Hakk'a Tamaan


Açıklama: Hakk'a Tamaan
Kategori: Şiirler
Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2005
Geçerli Tarih: 24 Ağustos 2019, 14:40
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=272


Ayyamay cangan işim, tımmaydı,
Ceter endi desem de, kımmaydı,
Bir kıyın zulüm etipsin, sıymaydı,
Tur özünge kel desem de koymaydı.
 
Bıyalalar betimdi köstermez boldu,
İşime canık caralar, kirip toldu,
Endigisi coyttum kaytıyak coldu,
Ne tömen, ne cogar heş bolmaydı.
 
Keşedin karangasında künümsün,
Keş kaldım artından ökünümsün,
Barın savlık, cogunman ölümsün,
Sen ketgen son dünya kalmaydı.
 
Körmepti tagaa sendey segiz avul,
Artında halek boldu neşe cigit uvul,
Atınga tizildi avuzlar tolu kubuvul,
Bavrı canıklar tınlap, tınlap toymaydı.
 
Endi destan boldu seninmen atım,
Mahşarga kaldı gayrım muratım,
Sevdandır bilki menim sıratım,
Künde on keşşem de saga barmaydı.
 
Haktır endi saga saklangan anavı,
Bir cır kelir bundanson elge tınlavı,
Körgeni sen tuv, endi közdün karavı,
Seni aytsa da sözleri, duvrusu kudaydı.
 
Barlıkta seni körsün, coklugu Hak'tır,
Seni süyüp işi, özge özü şıkbaktır,
Közlerindeki fer bilem hak uşun şıraktır,
Cüregini endi baska otlar cakbaydı.
 
Şakırsa da meni, eki alem bir bolup,
Hakka barır endi her söz col bolup,
Sandıraklar her keşe, atını bir bilip,
Bu vakıttan son maga, sen şıkbaydı.
 
Turduk barıp gayrısı, hak kapısına,
Tizildik barabar, hal arkasına,
Tökülsek de barıp köl ortasına,
Bir damla suv, bizden cerge akbaydı.
 
Menlimen, aytbasam da meni tanırsınız
Hakdı menden avel tutasınız bilirsiniz,
Şakırdım davat etip inşalla kelirsiniz,
Siz bolmadan asta, suvta bizge cukbaydı.