Şınlar


Açıklama: Şınlar
Kategori: Şınlar
Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2005
Geçerli Tarih: 24 Ağustos 2019, 15:06
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=299


Ekleyen : Alp YILMAZ

Kara kurma kestane kel aşayık
Biz eşikte siz törde şınlaşayık
 
Kartka caşka şınlamak tuvul ayıp
Bir eki şın aytayın hatırın sayıp
 
Arpa sapka koy caydım boydan boyga
Kel ekimiz şınlayık toydan toyga
 
Şınlap şınşı tuvulman şınlaycakman
Tan aşılmay kun tuvmat kaytmaycakman
 
Baban saga şal algan borşka batıp
Şın bilmesen ne keldin cer kapatıp
 
Koy işinde cüresin karşıdan karşı
Menim cürgen columa kapınız karşı
 
Molla tuvul kartbabam erensiz soyum
Kayda barsam caraşır selvi boyum
 
Sen tişlegen elmadan men tişliyim
Sen bolmagan cıyında men nişliyim
 
Akşam catsak barabar saba tursak
Eki cürek bir bolup ömür kursak
 
Eki başlı üyüm bar ortası kiler
Seni küzde bakliyler bizimkiler
 
Eşitemen kaberin alaman elden
Seni men künliymen esken celden
 
----------------------------
 
Caşlık başka musibet, avesli koymay,
Ölecekmen dünyanın zevkına toymay.
 
Caşlık başka bir kelir, eki kelmez,
Kaytgıp kelip dünyanın zevkın sürmez.
 
Çınlap çınçı tuvulman, çınlasam yalmam;
Çınçılarga baş koşup, karap ta kalmam.
 
Ah dedim, vah dedim tizimni kaktım,
Kimden körüyüm, yok eken bahtım.
 
Ah di, vah di cürer de ölermiz,
Cer bavuru suvuktur, tönülermiz.
 
Eki Kara koçanay emdi anasın,
Cayrap catkan çeçeknin ber manasın.
 
Eki Kara Koçanay, tüsleri kunduz;
Cayrap catkan çeçeknin manası yıldız.
 
Peygamber Efendimiz kadım baskan,
Kudretinden eşyanı çıpsiz askan.
 
Cetegen yıldız Ülker'den kaber sora,
Ten mezarga kirgende, can kayda tura?
 
Bu ne kadar süyüşmek, bır görüşte,
Ya eren bar soyunda ya ferişte.
 
Molla tuvul kartbabam, erensız soyum;
Kayda bolsa çaraşır, fidan boyum.
 
Tögerek yıldız töbemde, Ay karşımda;
Türlü kasavetler bar garib başımda.
 
Cevabından zar boldum, koralmayman,
Bir tüsünü bermesen cüralmayman