Şınlar


Açıklama: Şınlar
Kategori: Şınlar
Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2005
Geçerli Tarih: 24 Ağustos 2019, 14:30
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=300


Şakırtuvsuz toyun bar,
Kozudan avel koyun bar,
Elding astında orun bar,
Men calangaş cerdemen, körmeysin.
 
Tizilgen töbede şıtım bar,
Taptalgan cerde ızım bar,
Törkünşükte gızım bar,
Kılmısda ınanmapban, körmeysin.
 
Casvınız kayırlı bolsun,
Cigen degenin sav bolsun,
Bala üyret meni bilsin,
Kartlardın işindemen, körmeysin.
 
Ayemdin topragını captım,
Cüzünü berdim atamdın,
Maazini menedim saladın,
Canbetinde cüremen, körmeysin.
 
Kobuz şalıp, kanekiy tebip,
Kozu soyup, kolaba tizip
Cas üylendirip, gız berip,
Toy etip cürümüz, Sen kaydasın?
 
Keyşekler tizdiler töbedi,
Caslar taptadı üytebedi,
Keyşegimiz törkünledi,
Kılmıs berip cürümüz, Sen kaydasın?
 
Kişkiyimizge casav basladı,
Ciyeni kelip, şetten ısladı,
Taa körmepgoysun baladı,
Biz kart bolup cürümüz, Sen kaydasın?
 
Ayendin salası berildi,
Atan ondan avel ketgenedi,
Sol zamandır ses kelmedi,
Seni sorap cürümüz, Sen kaydasın?