Nogay Dili


Açıklama: Nogay Dili
Kategori: Akademik
Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2010
Geçerli Tarih: 21 Ağustos 2019, 10:45
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=319


 
NOGAY DİLİ
 
N. A. BASKAKOV, "Nogayskiy Yazık", Yazıki Mira-Turkskiye Yazıki. İzdatelskiy Dom Kırgızistan, 1997. (БАСКАКОВ, Н. А. Ногайский язык. В книге «Языки мира: Тюркские языки. Кыргызстан: Бишкек., 1997-328-335 с.») adlı makaleden Türkçeye çevrilmiştir.
 
Rusçadan çeviren: Faruk ÖZTÜRK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi