(ŞALTAYAK) BAYKADI KART BILAY AYTTI


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 24 Nisan 2013
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 19:13
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/yazar.asp?yaziID=535


Şontuk Şabay’dın devamı
(ŞALTAYAK) BAYKADI KART BILAY AYTTI
Akcol sıra ketken arabadan tögeregine karap:
Araba biraz taga ketkenson bu akcol ekige aylarıldı.
Köptenköp üyde catıp kalgan kart cas künleri közaldına kelip avulundun meraların, ızanların anlattı. Bu ara araba üyken akbayırdın töbesine şıgıp sırt betke tuvra avganda tümtüz bir cer keldi aldılarına. Akbayırdın töbesinde egivli bolmagan cerler bolsada tüzlükke tüskende biyergeşek bolganday ızanlardın egivli bolganların kördü Akmanbet. Sırt bette tüzlüktün tam ortasından yeşip tüz ketken temircol körndü belli belgisiz. Sol caklarında özündün trenden tüsken kasabasın kördü. Oga tuvra tuvulda ong yakka aydalgan araba biraz taga ketkenson. Bir suvdun basında toktadılar. Temircolga cuvuk bir temir köpürdün astından yeşken suvdun birden şıganak yasap solga aylanavuygan ceri edi bu toktaganları.

Arabadan tüsmiy suvga tuvra aydadı atlardı cas bala. Suvdun orta cerine kelgenşek arabadın tegerşiklerindin yarısına bile kelmedi şıganaktan sonra ızlı akkan kocasuv. Suvdun ortasında atlar suv iştiler. Sora da bala atlardı aydap suvdan şıgardı arabadı. Col kenarındakı kişkene bayırdın astında toktadı. Atlardın basına işinde tobanman cem bolgan at torbalardı taktı. O bunlardı yasap bolganson kart akaydın kolun tutup arabadan tüsürdü. Bastonuna süykenip suvga tuvra karagan Baygadı kart aytmaga basladı.
Baygadı kart bılay aytıp bolganson torunuman Akmanbet kolundan tutup arabaga mingizdiler. Özleri de minip avulga taman cönediler. Avulga kelip kavedin aldındakı colga toktaganda Akmanbet arabadan tüsüp kart akaydın kolun öbüp amanlık savluk tilep kaslarından ayrılayıkta karadı karttın süyüngenge mi, birttaga taslı suvatka kelip kelalmayığı esine tüskengemi ne közlerinden belli belgisiz cas tıgırganın kördü. Sora da atası esine kelip onunda közünden caslar tıgırdı ama köstermiy basın iyip kavege tuvra cürdü. Kaveci Bayşora’ga sav bol dep aytıp oturganda, yene terezedin kasında bolgan kartlardan birevsi közlerin uykalap bakraytıp oga karadı. O karttın bılay etip karaganın körgen korucu Şomay:
Kasına kelip oturgan Akmanbet’ke tagada bir canasıp közlerin birttaga uykalap karadı kart akay.
Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu - Eskişehir

Not : Aptaga; (Pelvan) Amanbay kart bılay ayttı