Yönetim Kurulu Toplandı


Açıklama: Yönetim Kurulunun 03.05.2014 tarih ve 92 sayılı kararı
Kategori: Güncel
Eklenme Tarihi: 04 Mayıs 2014
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 19:46
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=606Yönetim Kurulunun 03.05.2014 tarih ve 92 sayılı kararı

Yönetim Kurulumuz Dernek Genel Merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Ramazan ayında Atayurtta (Dağıstan, Karaçay-Çerkes, Çeçenistan, Astrakan) Ramazan etkinlikleri için kampanya düzenlenmesine, kampanyaya destek sağlamak amacıyla Derneğe bağış kabul edilmesine, kampanya afişi hazırlanmasına, bastırılmasına, kampanyanın yazılı-görsel basın ile sosyal medyada ilan edilmesine, Atayurtta kampanya kapsamındaki çalışmaları yürütmek üzere Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yönetim Kurulunca belirlenecek genel kurul üyelerinin yetkili olduğuna, kampanyanın gereği halinde Atayurttaki ilgili resmi kurumlara ve Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmesine,
  2. Kurban bayramında Atayurtta Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Kampanyası düzenlenmesine, birinci maddede belirtilen Ramazan etkinlikleri kampanyası ile ilgili hususların Kurban Kampanyası için de geçerli olduğuna,
  3. Yönetim Kurulunun 12.04.2014 tarih ve 89 sayılı kararının (Gençlik Kurulunun Ağaçlandırma Kampanyası) iptal edilmesine,
  4. Ramazan ayında Derneğimizce iftar programı düzenlenmesine, programın organizasyonu ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin yetkili olduğuna karar verildi.