3. Dünya Türk Forumu Edirne Deklarasyonu Yayınlandı


Açıklama: Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)'nce, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı işbirliği ile 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Dünya Türk Forumu "Edirne Deklarasyonu" yayınlandı.
Kategori: Güncel
Eklenme Tarihi: 25 Haziran 2014
Geçerli Tarih: 22 Temmuz 2019, 17:20
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=614Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)'nce, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı işbirliği ile 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Dünya Türk Forumu "Edirne Deklarasyonu" yayınlandı.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin teklifi ile;
Deklarasyonun 4. maddesine, "Türk Cumhuriyetlerinde turizme bağlı ulaşım imkânları ile konaklama tesislerinin sayılarının artırılması, mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli teşvik çalışmaları yapılmalıdır." ifadesi ile 8. maddesine, "Türk Cumhuriyetleri arasında havayolu ve karayolu ulaşımının geliştirilmesi için resmî ve özel müteşebbisler teşvik edilmeli, gerekirse kredi sağlanmalıdır." ifadesi eklendi.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin teklifi ile deklarasyona;
"TÜRKSOY, Türk Keneşi ve diğer Türk Dünyası Birlikleri’nde Türk Cumhuriyetleri ile Özerk Türk Cumhuriyetleri temsil edilmektedir. Söz konusu birliklerde, diğer Türk topluluklarının da temsil edilebilmesi için çalışma yapılmalıdır." şeklindeki 14. madde ile "Türk Dünyası’nı oluşturan ülkeler ve akraba toplulukları arasında; turizmi geliştirici Türk Dünyası Olimpiyatları, Türk Dünyası Patent Enstitüsü, Türk Dünyası Akademisi, Türk Dünyası Tarih Kurumu, Türk Dünyası Dil Kurumu, Türk Dünyası Tiyatro ve Sinema Ödülleri, Türk Dünyası Şarkı Yarışması gibi müşterek sanatsal, sportif ve kültürel organizasyonlar/kurumsallaşmalar teşvik edilmelidir." şeklindeki 15. maddenin eklenmesi benimsenmiştir.

14. maddenin deklarasyona eklenmesiyle; TÜRKSOY, Türk Keneşi ve diğer Türk Dünyası Birlikleri’nde Türk Cumhuriyetleri ile Özerk Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Nogay Türkleri ve diğer Türk topluluklarının da temsil edilmesi, ilk kez ve resmen talep edilmiştir.

"Türk Cumhuriyetleri; Kültür Diplomasisi ve Turizm" ve "Türk ve Ermeni Diasporaları; Kamu Diplomasisi: Fırsatlar ve Riskler" ana temalarının görüşüldüğü toplantıya, Türk Dili konuşan ülkelerden ve Türk Diasporalarının bulunduğu 60 ülkeden düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, büyükelçiler, parlamenterler, senatörler, bakanlar, başbakan ve meclis başkanları ile çeşitli seviyelerde protokol temsilcileri, Türk Keneşi Genel Sekreteri, TÜRKSOY Genel Sekreteri, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, yerel yönetim temsilcileri, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri katıldı.
Edirne Deklarasyonunu TASAM Sitesinden İndirebilirsiniz.