İLAN - Romanya Gezisi


Açıklama: 8-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, Yönetim kurulu adına Emin Sütbaş, Cihan Tanrıbak ve Cemil Sütbaş, Romanya'da yaşayan Nogay Türklerinin dâveti üzerine yurtdışında olacaklardır.
Kategori: Haberler
Eklenme Tarihi: 07 Mayıs 2016
Geçerli Tarih: 22 Temmuz 2019, 17:42
Site: NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
URL: http://www.nogay.org.tr/haber_detay.asp?haberID=632


İ L Â N

8-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, Yönetim kurulu adına Emin Sütbaş, Cihan Tanrıbak ve Cemil Sütbaş, Romanya'da yaşayan Nogay Türklerinin dâveti üzerine yurtdışında olacaklardır.

Belirtilen tarihlerde Genel Başkanlığa, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Yilmaz vekâlet edecektir.

Türk Dünyası kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği