NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(Celmavuz) Begali Kart Bılay Ayttı

Necdet ÖZEN

07 Şubat 2013, 23:59

Necdet ÖZEN


Şontuk Şabay’dın devamı :
(CELMAVUZ) BEGALİ KART BILAY AYTTI
 • Tanıyman ya balam akşam Badiy’din üyüne konak kelipkoyusun, erten torunumdan tuydum. Bizim Elgaytar’ga badiy dep aytarlar. Senin atan menden on yaş gadar kişkene bolayık.
 • Atamdı tanıydı bolsan onun endiği anavyakka, köşüp ketkeni köp boldu. Onunüştan maga onuman yeşken birşiyler aytsana atam dep künge karşı oturgan kart akaydın canasasına oturup betine karadı.
 • Yaa onday mı Şabay da cok boldu desene, basın sav bolsun saga Kuday uzun savluklu yaşav köstersin. Aytayım balam. Men o vakıtlar yirmi caslarında edim. Kıbladakı nadas yasap taslagan yirmi dönüm gadar tarlamızga kavun karbız ekkenedik. Tarladı da ot baskan şapa vaktı kelip geşyatır, tutasımız bostanga ketiyikmiz dep ayttı atam. Ertengisi kün şapalardı alıp bostanga ketiyikmiz ama aranda atlardın ciyik cemi kalmaganga orak vakıtınaşek beylikte nede otlatıp bagamız. Men de bostan şapasına ketiyik bolganga atlardı kim karap bagar eken dep tüsünyatkanda üyken akamdın esine senin atan Şabay keldi. Men ketip atandı yarın bizim köp işimiz bar sen bizim atlardı Beylik deresinde eki künlüğüne bagarsımı dep soradım. O da maga bagarman degenimen aşebosa erte kelde erten asın cep barabar şıgarmız dedim. Ertengi vakıtta bizge keldi. Erten asın askanada birge cedik. O ara kişkene akamdın bikesi Akmanlay cengem de korantada kalgan üşün akşamdan yasalgan sarbırmalardı sinimen bizge üyle ası üşün bir bezge orapyatkanda. Şabay’da oga menim asım kaysı bolayık cengiy dep soradı. O da, mına sarbırmadan saga da bererler dep bir torbaga saldı. Atlardan ekevin arabaga cegip anabirevlerin de arkanman arbadın arkasına tirkep bostan egivli tarlaga kettik. Atlardı arabadan tuvarıp keri kalgan atlardı birbirevine baylap Şabay’man beylik deresine ciberdik. Biz şapaga basladık arıp talıp üyle asın ciymiz dep işti taslaganda biz Şabay’ga beriyik sarbırmadı bermegenimizdi üyerde bolgan torbadın boş bolganından anladık ama sarbırmadı da cep pitirgenedik. Kişkene akam :
 • Yav ülaan Şabay’ga sarbırma bermegenmiz de, üyerde onuman birge at bakkanlardan karnın toyguzurya Şabay bu pırtayavuyar ketip kalganday bolsa üyden sarbırma alıp oga aketiyim dep tezmentez cayav avulga ketti. Neşe sora beylik betten kaytıp keldi.
 • Ne boldu akettin mi dep atam soraganda, atama, üyde sarbırma kalmaganın, tutasın bizge salganların, akşam üşün de cengemdin köbete pisiriyikke bolup başka as pisirmegenin ama tinevin keşeden kalgan maylı kalakayman biraz piyner saldı men de aketip Şabay’ga berdim em de bılay boldu Şabay dos dep basın sıypap keldim ama özü birşiy aytmadı ya şırayından biraz mıgayganın oyladım dedi. Biz akşamgaşek bostan şapaladık sora da atlardı ketip akel dep beylik deresine meni ciberdiler. Barıp karasam bizim atlar yok. Üyerde bizim avuldan at bakanlar da avulga kaytkanlar. Şabay’ga karadım o da yok. Üyerden emen yene cayav avulga bardım. Azbarga kirip karasam atlar aranga özleri kirgenler. Cengem şıktı o ara. Mına bizim atlardı eki kişkene bala akelip tasladılar. Nüşün ne boldeken av dep soradım. Şabay atlardı taslap avulga kayttı bizde üyerde kalmasınlar beyliktin korucuları kelip tutup aketirler dep avulga akeldik dediler. Şabay birşiy aytmadı mı dep soradım birşiy aytmay ekindige tuvra kaytıp ketti. Begali kayda kim alayık bulardı dep sorasak da indemiy ketebardı dediler. Men de korantadı taslap cayav kelalmadım, zatı kas kararganday bolganga korktum dedi. Niyse men eki attı alıp birevine minip bostanga kettim. Atamalar da cayav köyge kaytyatır ediler. Arabadı onda taslamay alıp keldim. Bu Şabay yene nege pırtayganeken ket şunu tabıp akelde yarın yene kerek. Akşam asın kelip üyde cesin bir calgız bala dep atam meni ciberdi. Catkan üyüne barıp şakırdım ya kelmiymen dep eristi ama basın nesin sıypap kolundan tutup akeldim. Atlardı taslap nege kayttın dep sormadık işbirevmiz. Ama oga Sarbırma bermegenimizge öpkelep pırtayganın anladık.
 • Yaa balam atan Şabay arüv ciğit edi ama şalt pırtayır edi. Şimdi mına curtluk bolup kalgan cerde senin kart atandın curtudur. Kerbiş üyge karav keregedi. Atan asker ketip birttaga kaytmaganga korantanızda cıgılıp curtluk bolup kaldı.
Ekevi bılay laplayatkanda üyerde oynapyatkan ballardan birevi kaslarına kelip:
 • Banaga üyge ketkenedim. Anam konaktı akşam asına bizge şakıradı. Men akşamga tuvra kelip alırman seni atam dep yene oyunga cuvurdu.
 • Bu bala kim boladı atam dedi Akmanbet?
 • Indırbay’dın balası, Indırbay senin atanman akran tuvuldur ya onun anası Uşkalak Köküy senin atandan üyken, emen emen biz akrandır.
 • Savbol atam maga atamdan birşiyler ayttın. Maga öpkelemiyik bolsan birşiy sorayıkman:
 • Sor balam nege öpkeliyim saga dedi kart akay.
 • Sendenburun üyünde akşam ası berip meni sıylagan Elgaytar akama Badiy dedin, şimdigi de akşam meni şakırgan Indırbay’dın anasına Uşkalak dep ayttın. Bizim avulda tutas kalktın bir lakabı barday keledi maga.
 • Tuvra aytasın balam oga öpkeleniyik ne bareken maga da Celmavuz Begali derler. Cas ekende köp as ceredim onunüştan celmavuz dep ayttılar olayda kaldı.
 • Menim atam Şabay’ga da birşiy diytaganmediler.
 • Onu men aytmayım da saga atandın mındakı yaşagan künlerin aytıp birşiylermen tanıtkansaytın özün lakabındın ne ekenin anlarsın dep külevuydu kart Begali.
Avuldun bayır yagına tuvra ketip avulga biraz cogardan karadı. Dalıp ketti atasın közün aldına akelip. Bılay etyatkanda akşamdın kaydıy bolganın oylamay kaldı. Bir kişkene baladın kasına kelip :
 • Atam bizge keliyiksin degenedim ya, aydı ketiyik, üyümüz avuldun tömeninde dedi.
Ekevi avuldun tömeninde bolgan bir korantaga kirdiler. Azbardın kişkene kapısından kirip karşıgasında bolgan üymen canasa askanaga tuvra cüryatkanda, orta casların tapkan bir bike şıktı askanadan.
 • Koşkeldin akam, Menim atım Narbike. Indırbay’dın bikesi bolaman. Senin kelgenindi tuyup kaynanam Köküy kurtkaga aytkanedim. O köremen dep şakırttı. Özü iykki kartaydı, catalak boldu ya esi cerinde. Aranda atlardı cemlepyatır birazdan akayım Indırbay da kelir. Ke mında dep üyge aldı Akmanbet’ti.
Üyde bir tapşanda ak corkanın iyeğineşek capkan bir kurtka catırı edi.
 • Anay yavsımı mına konağımız keldi. Dedi Narbike
 • Yaa yavman yavman dep kelinine karadı kurtka. Kelin onu koltuklarından tutup tösektin işine turguzup cavurnuna eki castık süykedi.
Akmanbet barıp kurtkadın kolun öptü, amanlık soradı. Ondanson da canasasındagı şiltege oturdu. Keşikmiy Indırbay da keldi. Özün akelgen baladan biraz taga üyken bir balada kelgenimen üy kalkı tamam bolayık eralde dep tüsündü Akmanbet. Narbike akelip ortaga sıpra saldı akşam asın calpayıp oturup cediler. Kurtkaga da bir sinige salıp asın berdi kelini. Asların cepbolganson yene özün tanıtıp atası Şabay’dı kaytip bilgenin soradı kurtkaga Akmanbet.

Not : Aptaga, Uşkalak Kökey kurtka bılay ayttı

Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu - Eskişehir

Bu haber 1078 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi