NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Kökey Kurtga Bılay Ayttı

Necdet ÖZEN

15 Şubat 2013

Necdet ÖZEN


Şontuk Şabay’dın devamı

(UŞKALAK) KÖKEY KURTKA BILAY AYTTI:
 • Senin atan Şabay menden kişkenedir. Şabay’dın anası senin kart anan bolayık Menlikan bike de menden üykendir. Korantalarımız canasa bolganga kart anan Menlikan tatam sav ekende sizge köp barır edim. Kart anan bala tabıp loksa ekende anyaka köşüp ketkenson atanda kart atanda calgız kalavıydılar. Kart atanda keşikmiy anyak ketkenimen Şabay öz basına kaldı. Avuldun kaklı da bizmen birge onu köp karadık balam. O cıl bek kattı kış boldı. Karlar irip şimenler yeşergen künlerde edi. Men de cetken kız edim. Kün cılınıp şeşekler de şıkmaga baslagan vakıtlarda bilesimi bilmem biz Yavuryüzü’ne şıgarmız dedi. Akmanbet de bilmiymen degendiy etip eki iynin coğarga köterdi. Onu körgen kurkta da yavuryüzün aytmaga basladı. Yavuryüzünde tospa bayırına şıgarmız köbünşek. O künde maylı kalakay, sarbırma, ulkum, şilter, kolaş’tay nediy kamırasları yasalır, cımırtka da boyarmız. Cımırtkalardı birbirevine tokusturup soyup kamıraslarıman birge cermiz. Yavuryüzüne cas kenşekler, kıskayaklılar kişkene balalarman kızlar şıgarlar. Cayuvlarımızdı cayıp şimenlerdin üstüne otururmuz. Kişkene balalar da kızlar da şimenlerdin üstünde üyeri alşak bayır bolganga catıp tumalap (Cengilliğim özüme, avurluğum yavurga) dep aytarlar. Sora da dürkü aytıp cas kızlar oynarlar. Yavuryüzüne kartlar, akaylar bek kelmezler. Bılay bolur işte yavuryüzü. Biz cımırtkalardı da boyaymız ya. Sarıga boyamak üşün soğan kabığın kaynar suvga atarmız cımırtka sarı bolur. Kökke boyamagüşün de yene tospa bayırı bette bolup şimenlerdin arasında şıkkan Köküsburnu dep aytılgan ieşekti cıyar onu da kaynar suvga atkanıman pisken cımırta kök bolur. O cılda yavuryüzüne şıkmayburun anam kamırasların peşte pisirip azirledi. Cımırtkalardı da erten pisirirmiz ya küneveli köküsburnu cıynap akelseniz bolmaz ertenmen inin Köşali’men Şabay da ketip köküsburnu cıynap akelsinler dedi. Şabay da akşam bizde konak edi. O da aytılganlardı tınladı. O arada avuldun tuvarşısındın ötmek sırası bizde bolganga o da köküsburun şeşeklerindin taga begösmegenin ama bayırda birkaş cerde bolganın aytkanıman Köşali’men Şabay keşe ketip cıyayık dediler ya atamman anam karangıda ne köriyiksiniz dep cibermediler. Erte turup ketiyikke boldular. Keşe Şabay’dı cibermedik. As cep bolganson ekevi sokakka oynamaga şıktılar. Keş vakıt boldu karadık Köşali keldi ama Şabay yogedi. Şabay kayda dep soraganda, ekevi Aksüyek oynıyatkanda öpkeleskenler, Şabay öpkelep üyüne kirip catkan. Özü calgız bolsa da korkmaz, üyünde kalır edi. Nüşün öpkeleskenlerin soradım, inim Köali de culkulayıgı eki şeşek tuvul mu sen kelme depkoyu oga öpkelegen. Niyse erten anam Köşali’di turguzup ciberdi. Az sora Köşali kelip iş Köküsburun şeşegi tabalmadım, biz boyalı cımırta tokusturamayıkmız mı dep cılamaga basladı. Bosa bosun boyaganlarman avusturursun desekte tınlamay erisip şıgıp ketti. O ketkenson bir karadım kolunda beşaltı şeşekmen Şabay kelip maga şeşeklerdi berdi. Ne boldu nege öpkelestiniz desem de birşiy aytmay üyden şıgıp ketti. Ondan son üyrendik Şabay erte turup ketip Köşali’denburun Köküsburun cıynagan, zaten az bolganga biziki de şeşek tabalmay kelgen. Köşali’din sen kelme dep aytkanına pırtayıp bizge kelmedi. Senin atan arüv ciğit edi ama nege bosa soga pırtayır edi. Biz de abaylamay anlamay kalır edik.
Kurtka aytıp pitirgenşek keşe epiy boldu. Tısyaktan birevdin Indırbay dep bakırganı tuyuldu. Indırbay’da :
 • Korucu Şomay keldi eralde dep terezedin perdesin aralap karadı.
Akmanbet de avuldun odasına ketiyigin oylap turdu. Kökey kurtkadan amanlık savluk tilep kolun öbüp kayırlı keşeler dep kayttı.

Erten asında bizge şorba işmege kelirsin dep ozgardı onu Indırbay’man bikesi.

Erte asına özü ketti Akmanbet’tin. Narbike’din pisirgen kalcomaş şorbasın iştiler yene koranta kalkıman. Bu kün kaytiyiksin dep soragan Indırbay’ga bilmiymen degendiy etip iynin silkeledi yene:
 • Kış kelyatır ya tarlalarga tukum egip bolduk ama menim eski bavluklardakı on dönümlük tarlam kaldı. Men onda tukumga ketiyikmen, tarsıgadı bolsan seni de aketiyim, em o cakalardı körersin, zaten eski bavluk degen cerlerimiz begerek tuvul. Tarsıksan avulga cayav da kaytarsın dedi Indırbay. Sora da arandan eki at şıgarıp arabaga cekti. Eki atında arabadın arkasına tirkedi. Ekevi barabar Tospa bayırındın tömeninde bir tarlaga keldiler. Dörtlü aktarma temiri bolgan sabandın üstüne tukum sandığı salıngan, aldında eki kişkene tegerşik, artında olardan biraz üyken eki tegerşigi bolgan birşiy edi tukum ekken saban. Indırbay bir şuvaldan biyday tukumun sandıkka kuyup, atlardın ekevi aldıda, ekevi de olardın artında bolganday cegip aydamaga basladı. O arada aydalgan tarladın bas betindegi toprak araba colundun kıbla betinde sırasıman yüzüm bavları işinde de caprakları sararıp tögülyatkan terekler baredi. Sıraman ekiser dönüm edi bu cerler. Bular da bavluk eralım dep tüsündü Akmanbet. O ara bavluklardın arasından kolunda kişkene pışkıman bir kart köründü. Oga tuvra cönep kasına keldi. Koşkeldin balam kimlerden bolasın biyaklardan bolsan biliredim ama cat yaktın kisisine usaysın, kimsin kayırdır? dedi:
 • Men de bu avuldanman akam, atım Akmanbet. Sizin avuldan Şabay’dın balası bolaman ama meni iş körmegenin tuvra. Kırk yaşımda septe kelemen atamdın avuluna. Akşam da Indırbay’dın üyünde konak edim. Akşamman erte asın onda cedik. Anası kurtka menim atamdı da, onun atasıman anasında tanıydı eken biraz lapladık birşiyler ayttı savbolsun.
 • Uşkalak Kökey totamdın kasında ekesin olay dep tuyduk dedi kart.
 • Nüşün oga Uşkalak diydiler akam dedi Akmanbet meragetip kartka karap:
 • Özü endiği bek kartaydı ya cas kız, cas kenşek ekende bolur bomaz şiyden korkup bavallam bavallam dep aytkanga atı Uşkalak bolup kaldı. Arüv totamdır ya catalak boldu zavallı dep sora da Akmanbet’ke aylanıp:
 • Ohooo dedi kart, sen bizim Şabay’dın ulusu mu?
 • Olay ya akam dedi Akmanbet, şimdigeşek körmegen ata avulum kaydiy eken coklap körüyüm dep keldim.
Olar söylesyatkanda tarladın bu basına aylanıp kelgen Indırbay ayvanların toktatıp,
 • Üyünde otur taga Otarbay akam kart kününde arıp talıp netip cürüsün bavluklarda.
 •  Aytkanın tuvra be balam arıdım, araban da cayuv ne bar bosa mına cerge cayda bu ciğitmen laplayık men de biraz tınıslanayım dedi kart.
Indırbay arabadan bir eski cayuv alıp cerge caydı sora da atların aydap tukumun ekmege ketti. Ekevi cayılgan cayuvga calpayıp oturdular betlerin kıblada cıltıragan künge aylandırıp. Ondanson Akmanbet kart akayga aylanıp:
 • Ohoo degenine köre menim atam Şabay’dı bilesindir. Onuman bolgan şiylerden birevi esindedir, aytsana maga dedi.
Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) / Alpu / Eskişehir
Aptaga : (Tölüy) Otarbay kart bılay ayttı

Bu haber 1046 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi