NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(Tölüy) Otarbay Kart Bılay Ayttı

Necdet ÖZEN

24 Şubat 2013, 11:09

Necdet ÖZEN

Şontuk Şabay'dın devamı
(TÖLÜY) OTARBAY KART BILAY AYTTI:
  • Tanıyman ya balam senin atan Şabay’man bala ekende birge oynadık, birge östük. O menden eki yaş gadar üyken edi. Askerge ketmiyburun men de canı cetme cas bolganga kızlarga nege ketmege basladım. Arman köterilgenson avulumuzda, cuvuk Nogay avullarında toylar bolur. Toylardın birevi pitip birevi baslar. Biz de toy toylap cüremiz. O künde Avaskan’man Esmambet’tin toyu bar. Avaşkan’dın atası bay kisi bolganga şerden, cuvuk avullardan birköp konak kız keldi. Biz de canı cetken camsız ya kelin kızdın toy pitkenşek kaşkan üyündün terezesinden tartılmaymız. Kızlar şalıp oynaydı biz de karaymız. Cumartesi künündün keşesi biz de kına keşesi bolur. Kızlar süygen caslarındın çınatay parmağına kına cağar. Onu da özlerindin işlegen şevresimen orarlar. Ertengi kün çınatay parmaktın yarısına gadar kına kızarıp şıgar. Şevredi de o cas atıra bolsun dep casırır. O kün kündüz şimdi atı kerek tuvul cuvuk avuldan bir kızman anlaştık. Kız maga keşe kel de saga kına salırman dedi. Men de o vakıtkaşek iş kına saldırmaganga bir süyündüm, bir kuvandım. Kına da o keşe kartlar bikeler neler catkanson salınadı ya men keşedi kaytip etermen dep cürü ekende Şabay’ga ayttım. Kaydiy boladı sen kına saldırgansındır magada ayt ne dedim. O da bolur dep işte terzedin tübüne kelirsin, üyerde ayatta üyken kızlardan kelindin tuvganı ya da areti bir kız bolur oga kına saldırayık kızdın atın aytarsın. O kız üşküyge kirip onu şakırır. Makıl bolsa o kızkelip kına şanağından kına alıp çınatay parmağına cağıp aldında bir bez, onun üstüne de işlegen şevresin orar, sen de bu arada ne konuşayık bolsan konuşursun dedi. Ama bizim bir korkumuz bar bu kızkaşkan üydün kisisi bolgan Canıbek akay bekyaman akis birevsi. Birşiyge akislenevıysa bu keşe kına mına yok deviyar. Sora da biz kaytermiz dep tüsündük. Şimdi de onday ama biz cas ekende taga da köp bolur edi. Kartlar bolmaz dep birşiydi ayttımı kimse illa bolsun diyamaz edi. Aman Canıbek akamdı kaytsekte üyden erekke akettirsek dep tüsündük. Canıbek karttın bikesi Tatuviy kurkta da begarüv, cuvas, cas cavkan ne aytsa onu yasagan bir kurtka bolganga oga barıp ayttık. O da siz kıynalmanız men onu alıp bu keşe karındasımdın üyüne catmaga aketirmen degenimen biz de endiği kına üşün korkayık birşiy kalmadı dep süyündük. Niyse keşe cıyında bu kız maga köbete ciberdi. O ara karadım senin atan şabay’ga da köbete kelgen. Kimden Şabay abiy dep soradım ya külse de kimdem kelgenin aytmadı ama keşe oga da birevdin kına salayığın oyladım. Cıyın darkalıp cas kenşekler, başka kızlarman, canı cetme balalar neler üylerine kaytıp cattılar. Tam biz kına caktıramız diyatkanda, şimdi yene atın aytmak tuvra tuvul, kınaga kalgan kızlardan birevsindin kişkene inisi kelip: Anam bike avurdu, tatamdı şakıramız dep terezeden aytkanıman kızlardan birevi tezmen tez kiyinip şıgıp inisimen birge üylerine ketti. Mendenburun birkaş cas sırasıman terezege barıp kına caktırıp boldular. O ara sıra maga keldi, men de terezege baryatkanda azbardın kişkene kapısından bir karaltı köründü. Kapıga tuvra bir kütüktün üstüne oturgan caslar turup kaşmaga basladılar. Men ne bolganın abaylamay kızdın atın aytayım diyatkanda, karaltıdın kolunda baston tayaktı köterip :
  • Men kına ne yok degenedim, keşedin bir maali boldu erten kelin tüsüyük kaytınız endiği degen Canıbek karttı körüp
Terezedin aldından kalavga tuvra kaşıp, şorşup kalavga minip azbardın anyagına tüstüm. Mendiy caslarda kapıdan neden şıgıp kaşkanlar. Aldıngı aytkanımday kartlar keldimi caslar kızlardın bolgan cerinden kaşıp üyerde tabılmaz ediler. Niyse Canıbek karttı kaytar dep aralıkta bir kuvusta bekledik ama bir kırlı kart akam üyüne kirip catmaydı. Kolunda bastonuman özündün üyündün aldına şonkayıp oturdu. Üyüne kirip catarmeken dep arada kalavdın artından casırınıp karadık ama onun artından kelgen Tatuviy kurtka kir üyge dese de akislenip kirmiy oturdu. Eki kart birbirevlerine egesip birşiyler aytsalar da bu Canıbek karttın tutakayları tutup akislenip bir kırlı üyüne kirmedi. Ogaşek de tanatıp ortalık ağarmaga baslaganıman kına salınayık vakıt yeşti. Biz de azakay cantayayık dep üylerimizge kayttık. Zere ertengi kün kelin alınayık, kiyev kapalayık, küres bolayık, at şabıstırılayık. Ortalık carık bolganıman kına ne cağılmaz edi. Biz o keşe kına caktıramay kalganga begösestik ya men bu karttın nüşün tanga cuvuk turup kelgenin üreniyim dep toy pitip betaşar ne de bolganson Tatuviy kurtkadın kolun öbüp soradım. Megersem o keşe bizim Şabay’ga kına salayık kız inisimen üylerine kayttı ya Şabay abiyim oga inanmay kına cakmamak üşün akranları oga oyun yasaganlar bellep, kızga da soralmaganga tuvra Canıbek akaydın konak kalgan üyüne barıp bek köp cas senin azbarında cıyıldı degenimen zaten uşkalaklanıp bikesine ösesip catkan Canıbek kart kelip bizdi kuvup kınadı da saldırmadı. Tuvrasın bilmiy özündün akranlarına öpkelese de yene pırtayıp bılay yasagan. Ettengisi kün de sorakı künlerde de birşiy aytmadı ama biz onun Canıbek akayga barıp aytkanın oyladık. Yaa balam senin atan arüv kisi edi ama nege pırtayganı, nüşün pırtayganı belli bolmaz edi.
  • Arüv boldu seni körgenim, cas künüm, senin atan közüm aldına kelevıydı, tınıslandım da. Men endiği avulga kaytayım. Taga mındasımı balam dedi kart.
  • Mındaman akam, seni körgenim arüv boldu. Atamdan maga birşiyler ayttın. Bu kün kayttin, kimmen söylestin dep mıktar ne sorasa kim dep aytayım.
  • Menim atımdı tuydun Otarbay ama maga töliy Otarbay derler. Kişkene ekende kulağımdan suv aktı, men de işime kelmegenlerdi tuymayman az esitemen dep aytkanga atım Töliy bolup kaldı. Sen indeme menim kulaklarımda kartaysam da birşiy yok arüv tuyaman. Aydı savlukman kal balam dep turdu kart kolunda pışkı, avulga tuvra cönep ketti. Akşam bolmay tukumdu egip boldu Indırbay. Sora da birge avulga kayttılar. Akşam konak odasına sinimen as akeldi bir kişkene bala. Etengi kün yene korucu Şomay şorba akeldi birge iştiler konak üyünde. Kusluk vakıtı bolmay tuvar catak bolgan cerge tuvra ketti Akmanbet. Atasındın curtu üyerde bolgangamı ne başka cerge ketmiy tinevinkindiy onda bardı. Tuvarşı özündün caslarında birevsi edi. Avulda onun kelgeni tuyulganga koş keldi ayttı kasına kelip. Sora da:
  • Menim atım Azamat, avuldun sıyırların bagaman, tuvarşı Azamat da dep aytarlar. Bu kün biryaka ketmiyik bolsan men mallardı Karadere betke aketiyikmen menimen birge kelesimi dedi.
O ara Akmanbet’tin ayaklarına karadı, boyalı neli bolganın ıstanında canı bolganın körüp. Tuvarlardı kaytarıpyatkan bir kişkene balaga:
  • Tuvarlarga karaytur biz mına akanman üyge barıp keliyikmiz dep üyüne tuvra cönedi. Akmanbet de birşiy ne soramay onun artından cürdü. Bir üyge kelip kirdiler. Azamat bikesin şakırıp:
  • Mına akay menim akranımday körünedi. Şabay akamdın balası eken. Boyu ayağı nesi de maga tendiy körünedi. Menim cizlavet lastiklerimmen, künde kiygen ıstanımdı akelşi dedi.
Bikesi koşkeldi aytıp üşküyge kirip kolunda bir ıstanman kelgenşek Azamat bir şip lastik akelip kiy degendiy etip Akmanbet’tin aldına saldı. Lastiklerdi kiyip karadı tamam ayağına uydu. Sora da bikedin akelip taslagan ıstandı alıp üşküyge kirip özündün ıstanın şeşip Azamat’tıkın kiygenimen boldu endiği tamam kırga ketiyikke usadım ya dep tüsünüp küldü. Ayatka şıgıp lastiklerdi de kiygenimen ekevi tuvarcatakka tuvra kettiler. Tuvarda birköp sıyır, tana baredi. Bir de buga bolganın kördü Akmanbet. O ara üyerden koluna bir şıbık alıp avuldun işinden künbatar betke tuvra tuvarlardı kaytarıp akettiler. Aldında deveci bayırın geşip Kelkaya’ga tırmastılar. Ayvanlardı egüvsüz meradan otla otlata Kelkaya’dan tömenge bir derege tüskende mal yene merada cayıldı. Şokrap akkan bir suvdun basında oturdular. Oturup biraz tınıslanganson:

Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu – Eskişehir
Not : Aptaga Tuvarşı Azamat bılay ayttı

Bu haber 1141 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi