NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(Sak) Mıradasıl Kart Bılay Ayttı

Necdet ÖZEN

20 Mart 2013, 21:10

Necdet ÖZEN

Şontuk Şabay’dın devamı

(SAK) MIRADASIL KART BILAY AYTTI

Atandı begarüv bilemen balam. Menim atım Muradasıl. Maga sak Muradasıl dep de aytarlar. Atandın sav bolmaganın tuydum. Kaytkanda menim atımdı aytsan süyünür edi ama endiği bu dünyada yok. Uykum bek sak bolup, uykuda ekende azakay birşiyden yanıp turganga atım Sak bolup kaldı. Senin atan menden kişkenedir. İstanbul’da öksensin ya bizim bu avuldun leşperliklerin bek bilalmazsın. Bizim bıyakta köbünşek arpa biyday culap nediy şiyler egermiz. Pancar da egilir ya, köbünşek bu aytkanlarımdır egilgen şiyler. Biydaylar bolup şalınayık vakıtı keldimi tutas kalk orakka şıgar. Dört at cegilip aydalgan orak makinalarımız bardır. Bu makinalarman egindin osallığına, on boluvuna köre künde otuz kırk dönüm cer şalarmız. Dört attın ekevi adlıda, ekevi de onun artında bolur. Arttakı eki attın telbigesi makinadı aydağan kisi de bolur biz oga cay’da oturgan dermiz. Makinadın artında da kolunda senemken oturup pışaklardın pışıp, capalaktın aylanıp üygen biyday sapların arkaga cıynagangada makina artına oturgan dermiz. O şalıngan biyday nedi cıynaganson senemken türtüp tarlaga atar olargada bakla dermiz. Bu aldındağı eki attan birevine de kişkene bir bala miner. Avur kisi minmez şünküm mingen bala cengil bolganga bu eki at pütün kün cürgenge arımasınlar dep cengil kişkene bala mingizilir ama bu bala azakay dalavıysa makina başka yakka ketken üşün bek kişkene bolmay birazda canay soyu bolur. Avkir, savlemiy soyların bek mingizmezler o atlarga. Bulardı sen bilalmazsın dep ayttım. Keliyik senin atanman birge esimde kalganga. Senin atan Şabay da calgız bir bala bolup o vakıtlar dokuz caslarında boladır bıgay. Biz de kişkene bala bolmaganga. Orakta at minmege, oraktan son da düven aydamaga Şabay’dı tuttuk. Orak vakıtı bolup egilgen cerlerimizdi şaldık ama bir otuz dönüm gadar şalınayık cerimiz kaldı. O vakıtta altı atımız bar dörtevin orakta makinaga cegemiz. Ekevimin de bir künden burun şalınıp bakla bolgan cerdeki eginlerdi şiren yasaymız. Şalıngan künde yasamak keregedi ama cayda atam oturup, arkada da inim oturganga men bir basıma şiren yasap cetkizalmadım. Atam da kas kararyatır, ertengi kün şiren yasarsın degenge üyge kaytkan edik. O kün ağılaldın da bolgan tarlaga ketiyikte erten asın ciyatkan Şabay:
  • Aldıda menim mingen toruidiş begarık, valla kötüm cara boldu, maga minderdin cünü köp soyun salsana dep anama aytkanıman, menim bikem biz cönemiyburun üyden arüv kabargan cünü köp bir minderdi arabaga saldı. Arabaga minip şalınayık tarlaga bardık. Bizim agılaldı degen cerde şeşme, suv bek yok. Üyle ası ciyatkanda atlardı suvgarmaga metiy salıp, metiydeki suvdan berer edik ama o kün kalay boldu bilmiymen metiymen suv almadık. Birevgemi berdik ne yeşmiş kün bilamayıkman. Üyle asın cep bolganson atam; mına ayvanlardı Şabay’man ekeviniz aketip Taslısuvat’tan suvgarınız. Sen koluna senek al da tinevin şalınıp şiren yasalmay kalgan akbayırdakı tarlaga barar şiren yasarsın, keri kalgan beş attı da Şabay alıp akelir dep bizdi ciberdi. Atlardı arkanman moyunlarından baylap birer tanesine de minip aketip kocasuvdun Taslısuvat degen cerinden suvgardık. Atlardan birevine men minip şiren yasamaga kettim. Menim mingen atım da arık bolganga o ara Şabay’ga salıngan minderdi astıma algaman. Şabay da keri kalgan beş attan birevine minip şalınayık tarlaga ketti. Men şiren yasap tarlaga kelgenşek ekindi avdı. Men kelgenşek tarla şalınıp piktendir dep tüsündüm. Bir de karasam Şabay aldıda ama aldıdakı eki at tüz aydalmagan üşün bek köp calın kalgan, Atamalar olardı şalmaga aylanıpyatırlar. Atam kızıpkoyu ama Şabay’dın şalt öpkelep kıyşavıyganın bilgenge birşiy aytmaydı. Niyse akşam boldu oraktı pitirip üyge kayttık. Şalınayık başka cer kalmaganga orakta pitti ama baklalardı ertengi kün kelip şiren yasarsınız dedi atam. Sen senemken üyüp şiren yasarsın, Şabay da tögülgen saplardı tırnavuşman cıyar dedi. Ertengi kün erte asına Şabay’dı bekliymiz ama bir kırlı kelmedi. Atam da; Yav bu bala nege kıyşaydı yene bilmem. Atlardı suvgarıp kelgenson arüv etip aydamadı, bir anyaka bir mınyaka aydap calın tasladı ama öpkelemesin dep birşiy de aytmadım. Marazlanıp netmesin ketip şuga kara dep meni ciberdi. Üyüne ketip şakırdım ma ses şıkmadı, kapıda kirtli tuvulya işkerge kirip karasam tösekte catırı. Maraz boldun mu kayttin dep soradım ama birşiy aytmadı. Ekevmiz tinevinki tarlaga ketiyikmiz şiren yasalayık, sen de tırnavuş tartayıksın ya desem de, tösekten turup kelmiymen degendiy etti. Biz özün süyer edik, nege kelmedin dep soramadım şünküm birşiyge mıgaygan bolsa soraybersen taga köp mıgayır iş kelmez edi. Onu bilgenge; men kel artımdan dep üyden şıgıp kettim. Neşe sora Şabay keldi ama atam üy kalkına, sakın birşiy aytmanız oga dep tembiylegenge birevmiz de nege kelmedin ne dep soramadık. Arman pitip kış kelgenson akında alıp bizden ayrıldı. O ara menim bikemdi de cenge cenge dep süyer edi. Bir akşam üstü as cep bolganson bikem ayttı. Menim oga salgan kabarık minderimdi atlardı suvgarmaga aketkende sen mingen atındın üstüne salıp oturgansın. Oga da yene bastırılıp calpak bolgan minder kalgan biziki oga öpkelep ertengisi kün kelmiyikke bolgan ama sen üyüne barganga, bir de men oga canı kelinlik minderlerimden birevin salganga cayıp keliyikke bolgan. Yaa işte balam senin atan arüv cas edi, arüv bala edi ama nege, nüşün pırtayganı belli bolmaz edi.
Kart aytıp bolganson belber Karaydar onun şaşların kırkıp sakalın tıraş etip bolgan edi. Belberdin koltuğundan turganson. Akmanbet onun kolun öbüp, savbol atam dep amanlık savlık tiledi. Sora da özü belberdin koltuğuna oturup uzagan şaşın kırktırıp, sakalın tıraş ettirdi. Sora da belberge avuldun akayları nesi kelip tıraş boldular. Mektep darkalganson şaşları uzagan ballarda kelip kırkıldılar. Belberge kim kelse işi pitkenson para bermedi. Akmanbet şıgarıp parasın berdi ama başkalarındın para ne bermegenin körüp belber Karaydar tınıslanganda nüşün para almaganınsoradı :
  • Men dedi belber; bıyakta dört avuldun tıraşın avul avul kıdırıp yasarman. Para ne almam ama arman vakıtı kelgende bir kış tıraş bolganlar ya para bererler, ya da biyday ne bererler.
  • Eee dedi Akmanbet külümsürep, kim ne gadar tıraş bolganın kırkılganın kaydan biledi. İş itiraz etken bolmay mı?
  • Bolmaz dedi Karaydar, şindigeşek iş bolmadı. Bizim biyerlerdin kisisi begonday şiy bilmez, azakay savlemiymiz mi ne, ne aytsan bolur dep öderler arman vakıtında.
Akşam bolganda korucu Şomay akay keldi kavege. Keşikmiy de eki bala kollarında işi as tolu sinimen keldiler. Akşam ası üşün kavedekiler üylerine darkalganga kavecide olarga kavedi taslap akşam asın cemege üyüne ketti. Belber Karaydar’man ekevi kavede masadın üztüne sinilerdi salıp akşam asın cediler. Olar cep bolganson korucu sinimen şanaklardı alıbaketti. Keşikmiy kaveci Bayşora keldi. Birer ekiser akaylarda kelip oturdular. Karaydar yene kırkmaga, tıraşka basladı. Tıraş bolganlar neler üylerine kaytkanson Karaydar’man Akmanbet avuldun konak odasına kettiler. O ara cattılar ya ekevi de bir kırlı uyklayamadılar. Karaydar bu ara:

Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu – Eskişehir
Not : Aptaga (Sılpetek) Üzlükan Ayyiy Bılay Aytkan

Bu haber 983 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi