NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(SILPETEK) ÜZLÜKAN AYYİY BILAY AYTKAN

Necdet ÖZEN

02 Nisan 2013, 21:45

Necdet ÖZEN

Şontuk Şabay’dın devamı:
(SILPETEK) ÜZLÜKAN AYYİY BILAY AYTKAN
  • Men dedi bu avuldan tuvul, canasadakı cuvuk avuldanman ama bizim biyakta tutas kalk birbirevin tanır. Menim anam Üzlükan bu avuldan, naşagam, kartabam baredi ama tutası anam rametlidiy anyaka köşüp kettiler. Sak Murdasıl akama, atandan birşiyler ayt dedin ya yukumuz kelgenşek men de saga anam Üzlükan’dın senin atan Şabay üşün aytkanlarından, esimde kalgan birevin aytayım dep rametli anayım bılay aytkan edi. Sizin atanızman birge öskendiy östük. O askerliğin yasap kelgenson maga seni ayttırayım üyleniyik dedi. Atasın, anasın nesin tanıymız, olar da bizdi tanıydılar ya. Bir kün bizim üyge menim üşün cavşı ciberdi. Kısmet eken söz kesilip cavluk ne berildi, nişanlandık diyatkanda armanlar köterilip pancar ne de sögülüp bolgansan kışka tuvra toy künümüz kararlastırldı. Şabay da bolsa bolsa onbeş caslarında canı cetiyatkan cas edi. O vakıtlar bir üyge konak kız ne kelse o üy kisisi cıyın yasar. Cıyınga kızlar cas bikeler kelirler ama cas bikeler kızlardın arasına kosulmay kenardan kararlar. Caslar da üyerde bolup dayre dümbelek şalıp oynagan kızlarga kararlar. Bu arada cuvuk avullardan cıyındı tuyup o avuldun casları keşe kelirler ama cıyın yasalgan avuldun caslarından birkaşı, kirsinler dep özlerine makıl bolmasa cat avuldun casların tıkmaymız deperisip tıkmazlar. Bizikiler de onda ketse bu kerede olar tıkmazlar. Bazı da tanıgan bilgen tuvgan ne bolsa cat avuldun casları kirerler. İşte bu adetimiz şimdide bardır. Bizim toyumuzdan eveli arman vakıtı şimdi bizim avuldun caslarından üşevi anamdın avulunda bir cıyınga kelgenler. Özlerindin tuvganlarından bir cas tabıp cıyın cerine kirermiz degenler ya o vakıtta bulardın köriyik casındın işimi ne bolupkoyu, üyerde yogeken, tabalmaganlar. Keşelermen onşa coldan keldik birşiy bolmaz, bir kenardan karangıdan karavıyayık dep cıyın bolgan azbarga kirip karangı bir cerde kızlarga karıyatkanda. Üyerde cuvuruklap cürken ballardan birevsi olardı tanıp koşkeldin degen ama bu avuldun casları da olardı körgenler. Tutası nege keldiniz dep azbardan şıgarıp kuvup cibergenler. Ondan son bizim avulda bolgan cıyınlarga da bu avuldun casların tıkmaganlar. Töbeles ne bolmagan ama aralarında bu cıyın üşün cavlık bolup bir kırlı barışmaganlar. Anayım tekrar laptı aldı. Diyatkanda bizim toy basladı, şalgılarman nemen üyleniyik kız atasındın üyünden şıgarılır ya bizde şıgıp tpy pitkenşek kalınayık üyge bardık. Dört kün kızlar o üyde catıp turup şalıp oynar, dört kün cıyın bolur. Caslar da onda kelip kızlarga kararlar. Bu cıyın vakıtında atanızdın avulunda da toy baslap ul yaktın toyu bolyatkanda ul yaktın avulundan caslar bir araba bolup kızyakka cıyınga keldiler. Menim akayımda barıp kaynımdı tabınız sizdi o cıyın cerine kızlarga tıgar dep selam aytıp cibergen. Caslar kelip Şabay’man akran bolgan inim Koylubay’dı tabıp, enişten bolayık kiyev baladın selamı bar bizdi kızlarga aketsene degenler. Olar inime aytkanda akranı bolgan üşün Şabay da üyerdeken ekevi kelip maga kelin bolup barayık avulundun casları keldiler, sen de bizim avuldakılarga aytavıy da kirsinler dediler. Men de barayık cerimdin kisileri ya birşiy etmez dep bizim caslarga ayttım. Kelip kirdiler, kızlarga karadılar, Olar avullarına kayttılar, o ara ul yakta toy bolsa da o avulgada bir konak kız kelgen o üydün konakbay bikesi de oga o keşe cıyın yasagan, Şabay’man inim Koylubay canı cas bolayıklar ya, o avuldun casların biz kızlarga tıktık, olar da bizdi alırlar dep birer atka minip akayımdın bolgan avuluna ketkenler. Biraz kızlarga karap kaytarmız diyatkanda birkaş castında kızyaktın avuluna olardın caslarındın kelgeninden kaberleri bolmaganmı naşşiy, bizim bu eki castı cıyın cerine tıkmaganlar. Bizikiler de menim akayım bolayık kiyev balaga aytsalar ya onuda akıl etamadılarmı ne kaytıp kelgenler. Niyse toydun son künü keldi. Meni mogadek arabaga mingizdiler, kasıma kudagıylar cengeler mindi. Eki arabaga kızlar tolustu. Eki araba kudagıy bolup bikeler tolustu. Üş araba da bizim avuldun canı cetmelerimen casları boldular. Meni uzatıp akayım bolayık kiyevdin avuluna aketmege colga tizildik. Men kelin arabası bolgan mogadek arabada tısyaktı köralmayman. O arada ul yaktın caslar bir arabada, balları da yene atlarına minip kelin aldına şıktılar. Menim cuvuklarım bolgan cengelerden birevi tüsüp bir bokşadın işinde bolgan işlegen şevrelerimdi kelgen balalardın atlarındın cüvenlerine birer birer bayladı. Kaynım da kişkene ya onun atındın moynuna da menim işlegen toguzum baylandı. Bılay bolyatkanda akayımdında bolgan kiyev arabasına toluskan o avuldun casları kelip kelin arabasındın aldında toktadılar. Yene cengem o arabaga cegilgen atlardın cüvenlerine şevre bayladı. Men bulardı körmiymen basım şalman cabuvlu. Maga kasımda bolgan cengeler aytadılar. Niyse şevre tagılgan atlı ballarman atına toguz baylavlı kaynım atların şabıp avulga tuvra kettiler. Endiği kiyevmen o avuldun caslarındın bolgan arabasıda cöniyikte işinde Şabay, Koylubay, üş tane taga olardın akranı canı cetme cas bolgan at araba bu kiyevmen kasındakı caslardın bolgan arabadın aldına kelip toktagan. Cengem, kelin arabasındın minilgen cerdeki perdesin aralap; aydınız tartılınız coldan da ketiyik dese de bizim canı cetmeler arabadı tartmadılar. Ne boladı dep birkaş akay, kartaygan caslar kelip tartılınız coldan ketiyik endiği deseler de kolunda telbigemen atlardı aydagan Şabay; Biz kaşılmaymız, bizim avulda kızlarga kelgende kiyev baladın selamıman biz olardı kzılarga tıktık ama olar evelki kün keşe biz cıyınga kelgende bizdi kızlarga tıkmadılar. Biz de kelin arabasında, sizin caslardın arabasında cibermiymiz dep eristiler. Yav ne boldu kaysı caslar sizdi tıkmadılar dep kiyevdin kasındakı birkaş cas biz tuvulmuz, olar kimler ediler kaberimiz yok deseler de Şabay kolunda atlardın telbigesi anavbirevleri arabada tiresip oturdular. Sora caslardan birevi o sizdi tıkmaganlar kimler edi degenimen. Bizikiler eki castın atın aytıp. Akeliniz olardı birttaga bizge, bu avulga cıyınga kelgende indemiyiklerin aytsınlar ondan son arbalardın adlından tartılırmız degenimen. Zaten avulgada cuvuklagan edik bir atlı şabıp ketip Şabay’man Koylubay’dı tıkmagan eki castı bir arabaga mingizip alıp akeldiler. Olar da tamam endiği indemiyikmiz degen son bizikiler arabadı üyerden tartıp coldu aştılar da men de barayık cerime kelin bolup tüstüm. Toy ne pitip atamalar bizdi kiyev etip as cemege şakırganda menim akayım, inim Koylubay’ga nüşün bılay yasadınız degende. Koylubay da: Yav enişte biz o keşe sizin avulga keldik, kızlardın bolgan cerine kirmiyburun barıp eniştege aytayım demege kalmadı. Bu eki cas bizdi körüp, kelmeniz avulunuzga kaytınız dediler. Men de aydı barıp aytayık desem de bizim Şabay mıgayıp öpkelep senin kasına barmadı. Yoksam saga aytkan bolsak bizdi cıyınga tıgar ediler dedi, dep ayttı rametli anayım. Yaa işte Akmanbet dosum, senin atan akislenip bılay etken ama, anam o künden son eki avul arasında caslar barışıp ketip kelivler boldu dep aytkanedi. Men de tuvup östüm kırk casıma keldim birttaga caslardın cıyında, toyda kızlar üşün birbirevlerine öpkeleskenlerin tuymadım. Senin atandın pırtayganı da bazı da Arüv boladeken diymen. Dep ayttı belber Karaydar.
O keşe konak odasında cattılar ekevi. Ertengisi künde ava azakay cavayıkka usap, Karaydar’dın da avuldun keri kalgan kalkındın tıraşı yasalayık bolganga ekevi yene barıp kavede oturdular. Avuldun kaklı da birer ekiser kavege kelmege basladılar. Kelip tereze tübünde bolgan takta sıraga oturup belber sırasın beklegen kartlardan, kopşora Kanamat, Akmanbet’ti canasasına şakırıp:

Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu – ESKİŞEHİR
Not : Aptaga (Kopşora) Kalamata Akay bılay ayttı

Bu haber 1114 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi